Học liệu

LẬP TRÌNH CHIP VI ĐIỀU KHIỂN LÕI ARM CHO ỨNG DỤNG NHÚNG ĐƠN GIÁN

  • 17/07/2020
  • Học liệu

Lập trình đồng hồ số một ví dụ quá quen thuộc với các bài toán lập trình cho vi điều khiển.

Ở đây mình giới thiệu bào lập trình được xây dựng trên phần mềm Cubex giúp thiết lập các bước cài đặt chức năng cho vi điều khiển cũng như tự tạo thư viện cho LCD trong chính chương trình chính của bài toán nhúng, Các bạn không cần phải xây dựng file thư viện và thêm vào project mà tự viết các hàm con trong chính chương trình main. Đẻ rõ vấn đề hơn xem chương trình và file mô phỏng trong tập tin đính kèm.

File đính kèm:

Các tin khác