Học liệu

Hướng Dẫn Làm 1 Webapp Đơn Giản Thông Qua iNut Cảm Biến Và MQTT-Broker Trên Raspberry

 • 18/09/2020
 • Học liệu

Hướng Dẫn Làm 1 Webapp Đơn Giản Thông Qua iNut Cảm Biến Và MQTT-Broker Trên Raspberry

Sử dụng iNut cảm biến kết nối với MQTT-Local để xuất dữ liệu lên Node Red từ đó điều khiển bật tắt 1 đèn led đơn giản. 

I. Chuẩn bị.

 • Raspberry-Pi (mình xài model 3B+)
 • Setup sẵn như bài trước tại đây
 • Máy tính cài sẵn iNut-Node-RED-IDE. Các bạn có thể xem tại đây luôn nha
 • Nguồn ổn định cho raspbery-Pi

II. Bắt đầu setup.

Bước 1 Khởi động iNut-Node-RED-IDE

Các bạn mở Command Prompt ( phím Windows + R) nhâp “cmd”

Sau đó bạn nhập lệnh:

 1. cd iNut-Node-RED-IDE (sau đóEnter và nhp tiếp lnh bên dưới vào)
 2. npm start

Bước 2 Setup thông số cho các khối trên iNut-Node-RED-IDE:

Các bạn truy cập vào địa chỉ  http://localhost:1880/...

Sau đó các bạn thay đổi địa chỉ MQTT của ngõ vào [MQTT_IN]XXX (XXX là tên thiết bị iNut cảm biến của bạn; ở đây mình đã sửa thành khối lệnh có tên là IN_MQTT_Raspberry ) như sau:

Ở đây đang hiển thị địa chỉ mặc định của thiết bị kết nối tới MQTT của MySmartHome 

Sau đó bạn click vào ô có hình màu đỏ như bên dưới để thay đổi cài đặt MQTT mặc định

 

Ở phần Server các bạn thay địa chỉ “mqtt.mysmarthome.vn” thành địa chỉ của Raspberry nhé

Các bạn có thể truy cập vào Terminal của Pi nhập “ip a” để xem địa chỉ IP hoặc thu nhỏ cửa sổ Remote Control nhìn góc trên bên trái sẽ có hiển thị địa chỉ của Pi.

Đây, mình đã sửa xong địa chỉ thành địa chỉ của Raspberry rồi

Sau đó bạn chọn sang Tab Security

Các bạn nhập Username và Password của MQTT-Broker mà các bạn đã tạo. Sau đó bạn nhớ bấm vào Update nhé

Tiếp theo các bạn sẽ Set Topic cho Raspberry như hình bên dưới này nhé.

Để tìm được địa chỉ Topic của thiết bị iNut cảm biến, bạn truy cập vào App iNut vào thiết bị của bạn kéo xuống tìm dòng chữ “Mã thiết bị” và nhập vào ô Topic nhé. 

Lưu ý: Trong app iNut bạn vào mục "Thông số kỹ thuật" của thiết bị và điền vào các thông tin còn thiếu như hình phía bên dưới nha 

Hoặc bạn có thể truy cập vào địa chỉ https://inut-hotfix.mysystemservice.... để có được giao diện như mình bên trên nha.

Tiếp theo bạn kéo 1 khối debug ra để debug kiểm tra khối lệnh IN_MQTT_Raspberry sau khi hiệu chỉnh các thông số nhé

Đầu tiên bạn bấm vào ô vuông màu xanh phía sau khối debug(số 1), tiếp theo bạn chọn sang Tab debug (số 2), cuối cùng là quan sát cửa sổ lệnh debug (số 3) chạy như thế nào nhé.

Sau khi debug xong các bạn kết nối các khối trên lại với nhau và chọn Deploy nha

Đây là code Node-Red nha :

 1. [
 2. ​"id": "36cf6cf2.8b1414"
 3. ​"type": "subflow"
 4. ​"name": "Lấy dữ từ iNut"
 5. ​"info": ""
 6. ​"in":
 7. ​"x": 50
 8. ​"y": 30
 9. ​"wires":
 10. ​"id": "51957e77.05539
 11. ​]
 12. ​"out":
 13. ​"x": 859.0000343322754
 14. ​"y": 98.00000190734863
 15. ​"wires":
 16. ​"id": "5c0be9b8.8ca268"
 17. ​"port":
 18. ​}
 19. ​"x": 968.0000343322754
 20. ​"y": 102.00000286102295
 21. ​"wires":
 22. ​"id": "5c0be9b8.8ca268"
 23. ​"port":
 24. ​}
 25. ​"x": 1048.9999732971191
 26. ​"y": 101.00000381469727
 27. ​"wires":
 28. ​"id": "5c0be9b8.8ca268"
 29. ​"port":
 30. ​}
 31. ​"x": 1059
 32. ​"y": 253
 33. ​"wires":
 34. ​"id": "5c0be9b8.8ca268"
 35. ​"port":
 36. ​}
 37. ​"x": 1102
 38. ​"y": 318
 39. ​"wires":
 40. ​"id": "5c0be9b8.8ca268"
 41. ​"port":
 42. ​}
 43. ​"x": 1116
 44. ​"y": 399
 45. ​"wires":
 46. ​"id": "5c0be9b8.8ca268"
 47. ​"port":
 48. ​}
 49. ​"x": 1108
 50. ​"y": 444
 51. ​"wires":
 52. ​"id": "5c0be9b8.8ca268"
 53. ​"port":
 54. ​}
 55. ​"x": 1006
 56. ​"y": 489
 57. ​"wires":
 58. ​"id": "5c0be9b8.8ca268"
 59. ​"port":
 60. ​]
 61. ​"inputLabels":
 62. ​"Nhận đầu vào MQTT IN từ iNut cảm biến
 63. ​]
 64. ​"outputLabels":
 65. ​"Luồng cảm biến 1"
 66. ​"Luồng cảm biến 2"
 67. ​"Luồng cảm biến 3"
 68. ​"Luồng cảm biến 4"
 69. ​"Luồng cảm biến 5"
 70. ​"Luồng cảm biến 6"
 71. ​"Luồng cảm biến 7"
 72. ​"Luồng cảm biến 8
 73. ​}
 74. ​"id": "51957e77.05539"
 75. ​"type": "json"
 76. ​"z": "36cf6cf2.8b1414"
 77. ​"name": ""
 78. ​"property": "payload"
 79. ​"action": "str"
 80. ​"pretty": false
 81. ​"x": 165
 82. ​"y": 84
 83. ​"wires":
 84. ​"f5e709f0.fd4ac8
 85. ​}
 86. ​"id": "5c0be9b8.8ca268"
 87. ​"type": "switch"
 88. ​"z": "36cf6cf2.8b1414"
 89. ​"name": "Phân luồn"
 90. ​"property": ""
 91. ​"propertyType": "msg"
 92. ​"rules":
 93. ​"t": "eq"
 94. ​"v": "0"
 95. ​"vt": "num
 96. ​}
 97. ​"t": "eq"
 98. ​"v": "1"
 99. ​"vt": "str
 100. ​}
 101. ​"t": "eq"
 102. ​"v": "2"
 103. ​"vt": "str
 104. ​}
 105. ​"t": "eq"
 106. ​"v": "3"
 107. ​"vt": "str
 108. ​}
 109. ​"t": "eq"
 110. ​"v": "4"
 111. ​"vt": "str
 112. ​}
 113. ​"t": "eq"
 114. ​"v": "5"
 115. ​"vt": "str
 116. ​}
 117. ​"t": "eq"
 118. ​"v": "6"
 119. ​"vt": "str
 120. ​}
 121. ​"t": "eq"
 122. ​"v": "7"
 123. ​"vt": "str
 124. ​]
 125. ​"checkall": "true"
 126. ​"repair": false
 127. ​"outputs":8
 128. ​"x": 825.9869575500488
 129. ​"y": 288.1562738418579
 130. ​"wires":
 131. ​[]
 132. ​[]
 133. ​[]
 134. ​[]
 135. ​[]
 136. ​[]
 137. ​[]
 138. ​[
 139. ​}
 140. ​"id": "f5e709f0.fd4ac8"
 141. ​"type": "function"
 142. ​"z": "36cf6cf2.8b1414"
 143. ​"name": "Lặp"
 144. ​"func": "if (!msg.states) {\n msg.states = msg.payload\n msg.i = 0\n return msg;\n} else {\n if (msg.states[msg.i])\n return msg;\n}\n"
 145. ​"outputs":1
 146. ​"noerr":0
 147. ​"x": 327.89060974121094
 148. ​"y": 83.33600330352783
 149. ​"wires":
 150. ​"171d797e.cc7e67
 151. ​}
 152. ​"id": "171d797e.cc7e67"
 153. ​"type": "function"
 154. ​"z": "36cf6cf2.8b1414"
 155. ​"name": "Lấy trạng thái thiết bị"
 156. ​"func": "msg.relayId = msg.i\nreturn msg;"
 157. ​"outputs":1
 158. ​"noerr":0
 159. ​"x": 477.89060974121094
 160. ​"y": 183.33600330352783
 161. ​"wires":
 162. ​"f5e709f0.fd4ac8"
 163. ​"5c0be9b8.8ca268
 164. ​}
 165. ​"id": "77252d23.ef9384"
 166. ​"type": "debug"
 167. ​"z": "160a8256.91137e"
 168. ​"name": "in ra màn hình để debug thông tin"
 169. ​"active": false
 170. ​"tosidebar": true
 171. ​"console": false
 172. ​"tostatus": false
 173. ​"complete": "payload"
 174. ​"x": 980
 175. ​"y": 260
 176. ​"wires": [
 177. ​}
 178. ​"id": "7be55555.967bdc"
 179. ​"type": "function"
 180. ​"z": "160a8256.91137e"
 181. ​"name": "Chuẩn bị lệnh trước khi gửi đến iNut cảm biến"
 182. ​"func": "var json = {\"id\": 0, \"command\": msg.payload};\nmsg.payload = json;\n\nreturn msg;"
 183. ​"outputs":1
 184. ​"noerr":0
 185. ​"x": 620
 186. ​"y": 220
 187. ​"wires":
 188. ​"77252d23.ef9384"
 189. ​"bc0db1a4.dc6ce
 190. ​}
 191. ​"id": "2a08fa4e.66ff86"
 192. ​"type": "ui_gauge"
 193. ​"z": "160a8256.91137e"
 194. ​"name": ""
 195. ​"group": "8cc674a4.10e3f8"
 196. ​"order":2
 197. ​"width": "3"
 198. ​"height": "3"
 199. ​"gtype": "gage"
 200. ​"title": "Data 1"
 201. ​"label": ""
 202. ​"format": "{{value}}"
 203. ​"min":0
 204. ​"max": "10000"
 205. ​"colors":
 206. ​"#1f964f"
 207. ​"#e6e600"
 208. ​"#ca3838
 209. ​]
 210. ​"seg1": ""
 211. ​"seg2": ""
 212. ​"x": 1170
 213. ​"y": 440
 214. ​"wires": [
 215. ​}
 216. ​"id": "f1471541.63de28"
 217. ​"type": "ui_gauge"
 218. ​"z": "160a8256.91137e"
 219. ​"name": ""
 220. ​"group": "8cc674a4.10e3f8"
 221. ​"order":1
 222. ​"width": "3"
 223. ​"height": "3"
 224. ​"gtype": "gage"
 225. ​"title": "Data 0"
 226. ​"label": "mưa"
 227. ​"format": "{{value}}"
 228. ​"min":0
 229. ​"max": "10000"
 230. ​"colors":
 231. ​"#1f964f"
 232. ​"#e6e600"
 233. ​"#ca3838
 234. ​]
 235. ​"seg1": ""
 236. ​"seg2": ""
 237. ​"x": 1170
 238. ​"y": 400
 239. ​"wires": [
 240. ​}
 241. ​"id": "5e3ed30b.84645c"
 242. ​"type": "ui_gauge"
 243. ​"z": "160a8256.91137e"
 244. ​"name": ""
 245. ​"group": "8cc674a4.10e3f8"
 246. ​"order":4
 247. ​"width": "3"
 248. ​"height": "3"
 249. ​"gtype": "gage"
 250. ​"title": "Data 3"
 251. ​"label": ""
 252. ​"format": "{{value}}"
 253. ​"min":0
 254. ​"max": "10000"
 255. ​"colors":
 256. ​"#1f964f"
 257. ​"#e6e600"
 258. ​"#ca3838
 259. ​]
 260. ​"seg1": ""
 261. ​"seg2": ""
 262. ​"x": 1169
 263. ​"y": 522.8333129882812
 264. ​"wires": [
 265. ​}
 266. ​"id": "eda77085.d01b5"
 267. ​"type": "ui_gauge"
 268. ​"z": "160a8256.91137e"
 269. ​"name": ""
 270. ​"group": "8cc674a4.10e3f8"
 271. ​"order":3
 272. ​"width": "3"
 273. ​"height": "3"
 274. ​"gtype": "gage"
 275. ​"title": "Data 2"
 276. ​"label": "mưa"
 277. ​"format": "{{value}}"
 278. ​"min":0
 279. ​"max": "10000"
 280. ​"colors":
 281. ​"#1f964f"
 282. ​"#e6e600"
 283. ​"#ca3838
 284. ​]
 285. ​"seg1": ""
 286. ​"seg2": ""
 287. ​"x": 1168.09126663208
 288. ​"y": 482.124960899353
 289. ​"wires": [
 290. ​}
 291. ​"id": "e2aa7aa2.845738"
 292. ​"type": "ui_gauge"
 293. ​"z": "160a8256.91137e"
 294. ​"name": ""
 295. ​"group": "a532b78d.8303b8"
 296. ​"order":2
 297. ​"width": "3"
 298. ​"height": "3"
 299. ​"gtype": "gage"
 300. ​"title": "Data 5"
 301. ​"label": ""
 302. ​"format": "{{value}}"
 303. ​"min":0
 304. ​"max": "10000"
 305. ​"colors":
 306. ​"#1f964f"
 307. ​"#e6e600"
 308. ​"#ca3838
 309. ​]
 310. ​"seg1": ""
 311. ​"seg2": ""
 312. ​"x": 1167
 313. ​"y": 607.8333129882812
 314. ​"wires": [
 315. ​}
 316. ​"id": "88f2c510.769e58"
 317. ​"type": "ui_gauge"
 318. ​"z": "160a8256.91137e"
 319. ​"name": ""
 320. ​"group": "a532b78d.8303b8"
 321. ​"order":1
 322. ​"width": "3"
 323. ​"height": "3"
 324. ​"gtype": "gage"
 325. ​"title": "Data 4"
 326. ​"label": "mưa"
 327. ​"format": "{{value}}"
 328. ​"min":0
 329. ​"max": "10000"
 330. ​"colors":
 331. ​"#1f964f"
 332. ​"#e6e600"
 333. ​"#ca3838
 334. ​]
 335. ​"seg1": ""
 336. ​"seg2": ""
 337. ​"x": 1166.09126663208
 338. ​"y": 567.124960899353
 339. ​"wires": [
 340. ​}
 341. ​"id": "312b32b7.b644ee"
 342. ​"type": "ui_gauge"
 343. ​"z": "160a8256.91137e"
 344. ​"name": ""
 345. ​"group": "a532b78d.8303b8"
 346. ​"order":4
 347. ​"width": "3"
 348. ​"height": "3"
 349. ​"gtype": "gage"
 350. ​"title": "Data 7"
 351. ​"label": ""
 352. ​"format": "{{value}}"
 353. ​"min":0
 354. ​"max": "10000"
 355. ​"colors":
 356. ​"#1f964f"
 357. ​"#e6e600"
 358. ​"#ca3838
 359. ​]
 360. ​"seg1": ""
 361. ​"seg2": ""
 362. ​"x": 1166
 363. ​"y": 690.6666259765625
 364. ​"wires": [
 365. ​}
 366. ​"id": "4f03abee.64fdb4"
 367. ​"type": "ui_gauge"
 368. ​"z": "160a8256.91137e"
 369. ​"name": ""
 370. ​"group": "a532b78d.8303b8"
 371. ​"order":3
 372. ​"width": "3"
 373. ​"height": "3"
 374. ​"gtype": "gage"
 375. ​"title": "Data 6"
 376. ​"label": "mưa"
 377. ​"format": "{{value}}"
 378. ​"min":0
 379. ​"max": "10000"
 380. ​"colors":
 381. ​"#1f964f"
 382. ​"#e6e600"
 383. ​"#ca3838
 384. ​]
 385. ​"seg1": ""
 386. ​"seg2": ""
 387. ​"x": 1165.09126663208
 388. ​"y": 649.9582738876343
 389. ​"wires": [
 390. ​}
 391. ​"id": "261ffcb1.4895d4"
 392. ​"type": "ui_text_input"
 393. ​"z": "160a8256.91137e"
 394. ​"name": ""
 395. ​"label": "Gửi lệnh xuống iNut cảm biến"
 396. ​"group": "8cc674a4.10e3f8"
 397. ​"order":5
 398. ​"width": "4"
 399. ​"height": "1"
 400. ​"passthru": true
 401. ​"mode": "text"
 402. ​"delay": "0"
 403. ​"topic": ""
 404. ​"x": 270
 405. ​"y": 220
 406. ​"wires":
 407. ​"7be55555.967bdc"
 408. ​"ec9f4fc8.ffefc"
 409. ​"67b093c3.792bac
 410. ​}
 411. ​"id": "2ef6f090.a62fb"
 412. ​"type": "ui_text"
 413. ​"z": "160a8256.91137e"
 414. ​"group": "a532b78d.8303b8"
 415. ​"order":5
 416. ​"width":0
 417. ​"height":0
 418. ​"name": ""
 419. ​"label": "Đã gửi lệnh"
 420. ​"format": "{{msg.payload}}"
 421. ​"layout": "row-spread"
 422. ​"x": 910
 423. ​"y": 120
 424. ​"wires": [
 425. ​}
 426. ​"id": "ec9f4fc8.ffefc"
 427. ​"type": "function"
 428. ​"z": "160a8256.91137e"
 429. ​"name": "Lấy độ dài chuỗi"
 430. ​"func": "\nmsg.payload = msg.payload.length;\n\nreturn msg;"
 431. ​"outputs":1
 432. ​"noerr":0
 433. ​"x": 520
 434. ​"y": 280
 435. ​"wires":
 436. ​"6a5ff151.01fe4
 437. ​}
 438. ​"id": "6a5ff151.01fe4"
 439. ​"type": "ui_numeric"
 440. ​"z": "160a8256.91137e"
 441. ​"name": "Độ dài chuỗi"
 442. ​"label": ""
 443. ​"tooltip": ""
 444. ​"group": "8cc674a4.10e3f8"
 445. ​"order":6
 446. ​"width": "2"
 447. ​"height": "1"
 448. ​"wrap": false
 449. ​"passthru": true
 450. ​"topic": ""
 451. ​"format": "{{value}}"
 452. ​"min":0
 453. ​"max": "32"
 454. ​"step":1
 455. ​"x": 730
 456. ​"y": 300
 457. ​"wires":
 458. ​[
 459. ​}
 460. ​"id": "67b093c3.792bac"
 461. ​"type": "function"
 462. ​"z": "160a8256.91137e"
 463. ​"name": "Lấy đoạn chuỗi mà Arduino nhận được"
 464. ​"func": "\nmsg.payload = msg.payload.substr(0, 32);\n\nreturn msg;"
 465. ​"outputs":1
 466. ​"noerr":0
 467. ​"x": 600
 468. ​"y": 160
 469. ​"wires":
 470. ​"2ef6f090.a62fb
 471. ​}
 472. ​"id": "9f12809.32a7b8"
 473. ​"type": "subflow:36cf6cf2.8b1414"
 474. ​"z": "160a8256.91137e"
 475. ​"name": ""
 476. ​"x": 920
 477. ​"y": 480
 478. ​"wires":
 479. ​"f1471541.63de28
 480. ​]
 481. ​"2a08fa4e.66ff86
 482. ​]
 483. ​"eda77085.d01b5
 484. ​]
 485. ​"5e3ed30b.84645c
 486. ​]
 487. ​"88f2c510.769e58
 488. ​]
 489. ​"e2aa7aa2.845738
 490. ​]
 491. ​"4f03abee.64fdb4
 492. ​]
 493. ​"312b32b7.b644ee
 494. ​}
 495. ​"id": "bc0db1a4.dc6ce"
 496. ​"type": "http request"
 497. ​"z": "160a8256.91137e"
 498. ​"name": "[REST][POST]Xưởng cơ khí"
 499. ​"method": "POST"
 500. ​"ret": "txt"
 501. ​"url": "https://connect.mysmarthome.vn/api/1.0/request/Vx0PgGAzezNgJ7GZJgqi6HDe0mh1/LPefBPo03/12d2279cfa87aa91edbf1e9b1e0f1401290413650767/req_device_toggle"
 502. ​"tls": ""
 503. ​"x": 960
 504. ​"y": 180
 505. ​"wires":
 506. ​[
 507. ​}
 508. ​"id": "35985b01.939894"
 509. ​"type": "mqtt in"
 510. ​"z": "160a8256.91137e"
 511. ​"name": "IN_MQTT_Raspberry"
 512. ​"topic": "/LPefBPo03/read"
 513. ​"qos": "0"
 514. ​"broker": "bcd4bc94.7e8be"
 515. ​"x": 260
 516. ​"y": 420
 517. ​"wires":
 518. ​"fb721e44.f0f04
 519. ​}
 520. ​"id": "ec9c18ca.26d138"
 521. ​"type": "change"
 522. ​"z": "160a8256.91137e"
 523. ​"name": ""
 524. ​"rules":
 525. ​"t": "set"
 526. ​"p": "payload"
 527. ​"pt": "msg"
 528. ​"to": "payload.devices"
 529. ​"tot": "msg
 530. ​]
 531. ​"action": ""
 532. ​"property": ""
 533. ​"from": ""
 534. ​"to": ""
 535. ​"reg": false
 536. ​"x": 580
 537. ​"y": 440
 538. ​"wires":
 539. ​"7bedd8d8.8bbd58"
 540. ​"18a0c620.89265a
 541. ​}
 542. ​"id": "fb721e44.f0f04"
 543. ​"type": "json"
 544. ​"z": "160a8256.91137e"
 545. ​"name": ""
 546. ​"property": "payload"
 547. ​"action": "obj"
 548. ​"pretty": false
 549. ​"x": 430
 550. ​"y": 420
 551. ​"wires":
 552. ​"ec9c18ca.26d138
 553. ​}
 554. ​"id": "7bedd8d8.8bbd58"
 555. ​"type": "json"
 556. ​"z": "160a8256.91137e"
 557. ​"name": ""
 558. ​"property": "payload"
 559. ​"action": "obj"
 560. ​"pretty": false
 561. ​"x": 750
 562. ​"y": 440
 563. ​"wires":
 564. ​"9f12809.32a7b8
 565. ​}
 566. ​"id": "859f2a0a.7bba58"
 567. ​"type": "inject"
 568. ​"z": "160a8256.91137e"
 569. ​"name": ""
 570. ​"topic": ""
 571. ​"payload": "LED OFF"
 572. ​"payloadType": "str"
 573. ​"repeat": ""
 574. ​"crontab": ""
 575. ​"once": false
 576. ​"onceDelay": 0.1
 577. ​"x": 600
 578. ​"y": 580
 579. ​"wires":
 580. ​"8087a485.021878
 581. ​}
 582. ​"id": "5342e35b.0d9a3c"
 583. ​"type": "inject"
 584. ​"z": "160a8256.91137e"
 585. ​"name": ""
 586. ​"topic": ""
 587. ​"payload": "LED BLINK"
 588. ​"payloadType": "str"
 589. ​"repeat": ""
 590. ​"crontab": ""
 591. ​"once": false
 592. ​"onceDelay": 0.1
 593. ​"x": 600
 594. ​"y": 620
 595. ​"wires":
 596. ​"8087a485.021878
 597. ​}
 598. ​"id": "9184768f.2224c8"
 599. ​"type": "inject"
 600. ​"z": "160a8256.91137e"
 601. ​"name": ""
 602. ​"topic": ""
 603. ​"payload": "LED BLINK_OFF"
 604. ​"payloadType": "str"
 605. ​"repeat": ""
 606. ​"crontab": ""
 607. ​"once": false
 608. ​"onceDelay": 0.1
 609. ​"x": 580
 610. ​"y": 660
 611. ​"wires":
 612. ​"8087a485.021878
 613. ​}
 614. ​"id": "8087a485.021878"
 615. ​"type": "mqtt out"
 616. ​"z": "160a8256.91137e"
 617. ​"name": "OUT_MQTT_Raspberry"
 618. ​"topic": "/LPefBPo03/write"
 619. ​"qos": "2"
 620. ​"retain": "false"
 621. ​"broker": "bcd4bc94.7e8be"
 622. ​"x": 850
 623. ​"y": 600
 624. ​"wires": [
 625. ​}
 626. ​"id": "2acf0078.6ee6b"
 627. ​"type": "mqtt out"
 628. ​"z": "160a8256.91137e"
 629. ​"name": "OUT_MQTT_Raspberry"
 630. ​"topic": "mqtt/thientest"
 631. ​"qos": "2"
 632. ​"retain": "false"
 633. ​"broker": "bcd4bc94.7e8be"
 634. ​"x": 850
 635. ​"y": 760
 636. ​"wires": [
 637. ​}
 638. ​"id": "9c496c6c.66f1f"
 639. ​"type": "inject"
 640. ​"z": "160a8256.91137e"
 641. ​"name": ""
 642. ​"topic": ""
 643. ​"payload": "\"Hello world\""
 644. ​"payloadType": "json"
 645. ​"repeat": ""
 646. ​"crontab": ""
 647. ​"once": false
 648. ​"onceDelay": 0.1
 649. ​"x": 630
 650. ​"y": 760
 651. ​"wires":
 652. ​"2acf0078.6ee6b
 653. ​}
 654. ​"id": "8b39427b.f3b0c"
 655. ​"type": "inject"
 656. ​"z": "160a8256.91137e"
 657. ​"name": ""
 658. ​"topic": ""
 659. ​"payload": "LED ON"
 660. ​"payloadType": "str"
 661. ​"repeat": ""
 662. ​"crontab": ""
 663. ​"once": false
 664. ​"onceDelay": 0.1
 665. ​"x": 600
 666. ​"y": 540
 667. ​"wires":
 668. ​"8087a485.021878
 669. ​}
 670. ​"id": "18a0c620.89265a"
 671. ​"type": "debug"
 672. ​"z": "160a8256.91137e"
 673. ​"name": "Debug_Raspberry"
 674. ​"active": true
 675. ​"tosidebar": true
 676. ​"console": false
 677. ​"tostatus": false
 678. ​"complete": "payload"
 679. ​"x": 790
 680. ​"y": 400
 681. ​"wires": [
 682. ​}
 683. ​"id": "8cc674a4.10e3f8"
 684. ​"type": "ui_group"
 685. ​"z": ""
 686. ​"name": "Thứ nhất"
 687. ​"tab": "5956cdc1.91d694"
 688. ​"order":1
 689. ​"disp": true
 690. ​"width": "6"
 691. ​"collapse": tru
 692. ​}
 693. ​"id": "a532b78d.8303b8"
 694. ​"type": "ui_group"
 695. ​"z": ""
 696. ​"name": "Thứ 2"
 697. ​"tab": "5956cdc1.91d694"
 698. ​"order":2
 699. ​"disp": true
 700. ​"width": "6"
 701. ​"collapse": tru
 702. ​}
 703. ​"id": "bcd4bc94.7e8be"
 704. ​"type": "mqtt-broker"
 705. ​"z": ""
 706. ​"name": ""
 707. ​"broker": "192.168.137.202"
 708. ​"port": "1883"
 709. ​"clientid": ""
 710. ​"usetls": false
 711. ​"compatmode": true
 712. ​"keepalive": "60"
 713. ​"cleansession": true
 714. ​"willTopic": ""
 715. ​"willQos": "0"
 716. ​"willPayload": ""
 717. ​"birthTopic": ""
 718. ​"birthQos": "0"
 719. ​"birthPayload": "
 720. ​}
 721. ​"id": "5956cdc1.91d694"
 722. ​"type": "ui_tab"
 723. ​"z": ""
 724. ​"name": "Kiểm thử iNut cảm biến"
 725. ​"icon": "dashboard"
 726. ​"order":
 727. ]

Đây là code Arduino nha :

 1. #include<iNut.h>
 2. iNut sensor;
 3. staticbool blink_flag =false;
 4.  
 5. #define LED 5//chân 13 là chân LED
 6. void setup(){
 7. ​Serial.begin(9600); //bật baudrate ở mức 960
 8.  
 9. ​Serial.println("San sang nhan lenh")
 10.  
 11. ​pinMode(LED, OUTPUT)
 12. ​digitalWrite(LED, HIGH); //Bật đèn LED sán
 13.  
 14. ​//Khai báo số lượng luồn cảm biế
 15. ​sensor.setup(8); //Sẽ có 08 luồn cảm biế
 16. ​sensor.addCommand("LED", ledFunction)
 17. ​sensor.setDefaultHandler(defaultHandler)
 18. }
 19.  
 20. void loop(){
 21. #defineBlink_INIT0
 22. #defineBlink_ON1
 23. #defineBlink_Wating2
 24. #defineBlink_OFF3
 25. ​static int Blink_LED= Blink_INIT
 26. ​static unsigned long Blink_timer=0
 27. ​sensor.setValue(0, digitalRead(LED)); //đọc giá trị của đèn LE
 28.  
 29.  
 30. ​//giá trị cho các luồn từ 1-7 là giá trị rando
 31. ​///Tại sao lại sử dụng random? Vì đây là thử nghiệm, bạn có thể thay thế giá trị random bằng một giá trị cảm biến hoặc trị số mà bạn mong muốn đồng bộ lên Internet
 32. ​for(byte i=1; i <=7; i++)
 33. ​unsigned long value= random()% 10000; //trả về giá trị random - "hên xui" - tự d
 34. ​sensor.setValue(i, value); //gán giá trị trên vào luồ
 35.  
 36. ​if(blink_flag)
 37. ​static unsigned long timer=0
 38. ​if(millis()- timer> 100UL)
 39. ​timer= millis()
 40. ​digitalWrite(LED,!digitalRead(LED))
 41. ​sensor.loop()
 42. }
 43.  
 44.  
 45. //thực hiện khi nhận lệnh LED
 46. //gửi từ node RED xuống chú ý "LED", ví dụ muốn đèn sáng phải gửi lệnh là LED ON không phải mỗi ON không, chú ý viết hoa viết thường.
 47. void ledFunction(){
 48. ​char*arg= sensor.next()
 49. ​Serial.print("trạng thái arg: ")
 50. ​Serial.println(arg)
 51. ​if (*arg == NULL
 52. ​return
 53. ​if(strcmp(arg, "ON") ==0){ //nếu tham số 1 là ON. LED ON. Thì đèn sán
 54. ​digitalWrite(LED, HIGH)
 55. ​Serial.println("Bat den")
 56. } else if(strcmp(arg, "OFF") ==0){ // LED OFF. Đèn tắ
 57. ​digitalWrite(LED, LOW)
 58. ​Serial.println("Tat den")
 59. } else if(strcmp(arg, "TOGGLE") ==0){ //Đảo trạng thái của LE
 60. ​digitalWrite(LED,!digitalRead(LED))
 61. ​Serial.println("Doi trang thai den")
 62.  
 63. ​else if(strcmp(arg, "BLINK") ==0)
 64. ​blink_flag= true
 65. } else if(strcmp(arg, "BLINK_OFF") ==0)
 66. ​blink_flag= false
 67. ​else
 68. ​Serial.println("Khong nam trong tap hop lenh")
 69. }
 70.  
 71. //Nếu nhận được lệnh không phải từ những lệnh được đăng ký trước thì sẽ ghi ra ở đây
 72. void defaultHandler(constchar*command){
 73. ​Serial.print(F("---Not found handler: "))
 74. ​Serial.println(command)
 75.  
 76. ​//Đoạn chương trình dưới chỉ dùng để debug, để các bạn biết chương trình của mình ở lỗi ở đâu để khắc phục, cũng không cần hiểu nha
 77. ​int idx=0
 78. ​char*arg
 79. ​while ((arg= sensor.next()) != NULL){ //còn tham số nào thì in r
 80. ​Serial.print("-----> Gia tri thu #")
 81. ​Serial.print(idx)
 82. ​Serial.print(": ")
 83. ​Serial.println(arg)
 84. ​idx++
 85. }

Bước 3: Kết nối wifi và truy cập từ xa với từ máy tính vào Raspberry-Pi.

Ở đây mình sử dụng cách kết nối thông qua Remote Desktop Connection như những bài trước , các bạn có thể sử dụng những cách khác nha, miễn sao truy cập được từ xa với Raspberry-Pi để tiện cho quá trình cài đặt.

Bước 4: Khởi động broker trên Raspberry

 1. mosquitto_sub -d -u MOSQUITTO_USERNAME -P MOSQUITTO_PASSWORD -t mqtt/test

Nếu chưa rõ thì bạn có thể xem lại bài hướng dẫn ởđây nhé

Bước 5: Chạy thử và kiểm tra hoạt động của chương trình

Ở phẩn “Gửi lệnh xuống iNut cảm biến” bạn có thể nhập “LED ON” để bật đèn, “LED OFF” để tắt đèn, “LED BLINK” để điều khiển đèn nhấp nháy, “LED BLINK_OFF” để tắt trạng thái nhấp nháy của đèn. Sau khi nhập xong bạn nhớ Enter để thực hiện lệnh nhé.

Ngoài ra bạn có thể điều khiển led bằng cách click vào các ô vuông phía trước các ô lệnh.

Nếu đèn sáng theo đúng lệnh của bạn điều khiển thì bạn đã thành công rồi nhé. 

Các tin khác