Học liệu

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GX DEVELOPER VÀ EB8000

  • 26/01/2019
  • Học liệu

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GX DEVELOPER VÀ EB8000

Mô tả dự án: 

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt Gx Developer và EB8000 để lập trình PLC và HMI trong khoá học IoT Công nghiệp tại IDL.

1

Cài đặt GX Developer

❖ Bước 1: Tải file

Các bạn cần tải các file sau (có thể bạn không cần tải phần mềm mô phỏng PLC Mitsubishi)

❖ Bước 2: Sau khi tải xong các bạn phải giải nén ra và tiến hành cài đặt như sau

  • Đối với mỗi file giải nén bạn sẽ lần lược vào thư mục EnvMEL chạy file SETUP.EXE
  • Sau đó quay về lại thư mục cùng với thư mục EnvMEL chạy file SETUP.EXE\

2

Cài đặt EB8000

Hướng dẫn cài đặt phần mềm EB8000 cho dòng TK Series Weintek cho thị trường China 

  • Trước khi cài đặt cần chuyển vùng “Systen Locate” của máy tính thành Chinese, Nếu không thay đổi sẽ không có Model TK6070iP ở phần mềm khi sử dụng.
  • Đối với Windows XPStart – Control Panel –Data time Language and option – REGION AND LANGUAGE OPTION Location = China

Đối với Windows 7Start – Control Panel – Clock, Language and Region – REGION AND LANGUAGE. Ở hộp thoại Region and Language chọn Administrative: Change System Locate = Chinese (Simplified PRC)

  • Đối với Windows 8, 10: vào thanh tìm kiếm gõ Region and language settings -> Administrative language settings -> Change System Locate = Chinese (Simplified, China)

Tiếp theo tải phần mềm tại đây và mở lên cài đặt là xong nhé! http://onedrive.live.com/?authkey=%2...

 

Các tin khác