Học liệu

Hệ thống tự động bật đèn và báo thức

  • 17/10/2020
  • Học liệu

1. Sơ đồ khối của mạch:

 undefined

                                                 Hình 1: Sơ đồ khối của mạch

-Khối nguồn : cung cấp nguồn cho cả 2 mạch, ở đây là pin 9v.

-Khối thu tín hiệu : là 2 quang trở LDR1 và LDR2 dùng để cảm biến ánh sáng và bóng tối à đưa tín hiệu vào khối giải mã và điều khiển.

-Khối giải mã và điều khiển : ở mạch LDR1 tín hiệu được đưa vào chân số 2 của IC NE555 và sẽ được xử lý để đưa ra chân số 3 của IC. Ở mạch LDR2 tín hiệu sẽ được xử lý bởi 2 transistor NPN C1815 có tác dụng như 1 khóa điện tử đóng ngắt dòng qua led.

-Thiết bị đầu ra : Các thiết bị đầu ra sẽ nhận sự điều khiển của khối điều khiển: ở mạch LDR1 là còi buzzer 5v dùng để báo thức khi trời sáng và ở mạch LDR2 là led siêu sáng dùng để làm đèn ngủ khi trời tối.

2. Sơ đồ khối hệ thống:

undefined

 

- Giá trị trở : R1=220 Ohm, R2= 120k Ohm, R3=R4= 200 Ohm, R5= 150k Ohm, RV1= RV2= 200k Ohm.

- Giá trị tụ : C1=C2= 0.1 uF, C3= 100uF.

Các tin khác