Học liệu

Giới thiệu về Diode công suất

  • 04/12/2018
  • Học liệu

Diode là linh kiện bán dẫn ứng dụng trong điện tử công suất (ĐTCS) có cấu tạo đơn giản nhất, bao gồm 2 điện cực Anode (A) và K (Cathode) và có chứa một lớp tiếp xúc p-n. Diode là 1 linh kiện bán dẫn không điều khiển. Khi điện thế cực Anode lớn hơn so với điện thế cực Cathode, lớp tiếp xúc phân cực thuận.
Chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Các tin khác