Học liệu

GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ BƯỚC

  • 18/05/2019
  • Học liệu

Động cơ bước là động cơ đặc biệt được sử dụng khi chuyển động và vị trí phải được kiểm soát chính xác. Đúng như tên gọi của chúng, động cơ bước xoay theo các bước riêng biệt, mỗi bước tương ứng với một xung được cung cấp cho một trong các cuộn dây stato của nó.
Tùy thuộc vào thiết kế của nó, một động cơ bước có thể tăng thêm 90 °, 45 °, 18 ° hoặc chỉ bằng một phần nhỏ của một độ trên mỗi xung. Bằng cách thay đổi tốc độ xung, động cơ có thể được thực hiện để tiến rất chậm, một bước tại một thời điểm hoặc để xoay từng bước với tốc độ cao đến 4000 vòng / phút.
Động cơ bước có thể quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, tùy thuộc vào chuỗi xung được cấp cho cuộn dây.
Hoạt động của động cơ bước phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp năng lượng cho nó. Việc cung cấp năng lượng tạo ra các xung, do đó thường được khởi động bởi một bộ vi xử lý. Các xung được đếm và lưu trữ, xung theo chiều kim đồng hồ (cw) là (+) trong khi xung ngược chiều kim đồng hồ (ccw) là (-).
Do đó, số bước thực được biết chính xác tại mọi thời điểm. Theo sau đó, số vòng quay luôn được biết chính xác với độ chính xác của một bước. Điều này cho phép động cơ được sử dụng như một thiết bị định vị chính xác trong các máy công cụ, máy vẽ X-Y, máy đánh chữ, các van và máy in.
Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập đến nguyên tắc hoạt động của các động cơ bước phổ biến hơn, cùng với các tính chất và hạn chế của chúng. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về các truyền động được sử dụng để điều khiển loại máy này

File đính kèm:

Các tin khác