Học liệu

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN LINK-STATE

  • 18/06/2020
  • Học liệu

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN LINK-STATE

- Khi áp dụng thuật toán Link-State (LS), mỗi node tạo một cơ sở dữ liệu định tuyến. Cơ sở dữ liệu này được biểu diễn dưới dạng một bản đồ mạng. Để làm điều này, mỗi node phát thông tin chi phí của nó đến các node kế cận lên toàn mạng. Sau khi thu thập đủ thông tin, mỗi node tự xây dựng bảng định tuyến cho mình. Giao thức này sử dụng thuật toán Dijkstra.

- Đọc tiếp nội dung chi tiết trong file đính kèm

Các tin khác