Học liệu

CÔNG NGHỆ 3G - WCDMA

  • 17/05/2019
  • Học liệu

W-CDMA (Wideband CDMA) là công nghệ thông tin di động thế hệ ba (3G) giúp tăng tốc độ truyền nhận dữ liệu cho hệ thống GSM bằng cách dùng kỹ thuật CDMA hoạt động ở băng tần rộng thay thế cho TDMA.

          Công nghệ W-CDMA có thể cung cấp các dịch vụ với tốc độ bit lên đến 2MBit/s. Bao gồm nhiều kiểu truyền dẫn như truyền dẫn đối xứng và không đối xứng, thông tin điểm đến điểm và thông tin đa điểm. Với khả năng đó, W-CDMA có thể cung cấp dể dàng các dịch vụ mới như: điện thoại thấy hình, video trực tuyến, tải dữ liệu nhanh, ngoài ra nó còn cung cấp các dịch vụ đa phương tiện khác

W-CDMA có các tính năng cơ sở sau:

- Hoạt động ở CDMA băng rộng với băng tần 5MHz.

- Lớp vật lý mềm dẻo để tích hợp được tất cả thông tin trên một sóng mang.

- Hệ số tái sử dụng tần số bằng 1.

- Hỗ trợ phân tập phát và các cấu trúc thu tiên tiến.

Các thông số cơ bản của W-CDMA:

- Dãi tần cho đường lên    :       1920-1980MHz

- Đường xuống                :       2110-2170MHz

- Tốc độ chip                   :         3.84Mchips/s

- Khoảng cách sóng mang :       5MHz

- Tốc độ dữ liệu                 :       8kbps – 2Mbps

- Điều chế   BPSK/QPSK

Mời xem tiếp ở file đính kèm

File đính kèm:

Các tin khác