Học liệu

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của MOSFET

  • 28/02/2019
  • Học liệu

Khác với BJT, MOSFET thuộc họ linh kiện đơn cực, vì chúng chỉ sử dụng phần lớn dịch chuyển khi dẫn. Việc sử dụng công nghệ metaloxide-semiconductor (MOS) trong mạch vi điện tử (microelectronic) mở ra hướng mới trong việc phát triển power metaloxide semiconductor field effect transistor (MOSFET) vào năm 1975.
Bài viết cung cấp thông tin về Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của MOSFET trong file đính kèm.

Các tin khác