Học liệu

CÁC LOẠI PHẢN ỨNG XẢY RA TRONG LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

  • 10/01/2019
  • Học liệu

Phản ứng hạt nhân - Là hiện tượng và hệ quả của tương tác giữa hạt nhân và các loại hạt khác nhau (alpha, beta, proton, nơ tron,…).

            Phản ứng nơ tron – Là hiện tượng và hệ quả của tương tác giữa nơ tron tự do và hạt nhân nguyên tử.

            Phản ứng hạt nhân có thể chưa ra làm 2 nhóm – phản ứng hấp thụ và phản ứng tán xạ.

                        

            Hấp thụ bao gồm các tương tác giữa nơ tron và hạt nhân, kết quả cho ta những sản phẩm mới khác với hạt nhân và nơ tron ban đầu. Chi tiết hơn, trong phản ứng hấp thụ, bao gồm các hiện tượng sau:

  •       Nuốt nơ tron – hạt nhân hấp thụ nơ tron nhưng không phân hạch mà chỉ sinh ra các tia bức xạ ( alpha, beta,…)

undefinedundefined

  •       Phân hạch - nơtron tham gia phản ứng va đập với các thanh nhiên liệu tạo ra các mảnh vỡ và các nơtron con. Nhiên liệu bị bắn phá sinh ra nhiệt năng Q=200 MeV

undefined

Tán xạ bao gồm các tương tác giữa nơ tron và nhân, kết quả cho ta nhân và nơ tron mới có cấu tạo giống hệt hạt tham gia chỉ khác động năng của hạt. Tán xạ bao gồm các hiện tượng:

  •    Tán xạ đàn hồi;
  •    Tán xạ không đàn hồi.

undefined

Các tin khác