Học liệu

Các kiến thức về chuẩn RS232 và mô phỏng trên vi xử lý PIC

  • 23/10/2020
  • Học liệu

Bài viết trình bày về các kiến thức về chuẩn RS232 và mô phỏng trên vi xử lý PIC. Chuẩn giao tiếp RS232 là một trong những kỹ thuật được sử dụng rộng rãi hiện nay để nối ghép các thiết bị ngoại vi với máy tính. Nó là một chuẩn giao tiếp nối tiếp dùng định dạng không đồng bộ, kết nối nhiều nhất là hai thiết bị , chiều dài kết nối lớn nhất cho phép để đảm bảo dữ liệu là 15m, tốc độ  20kbit/s (Ngày nay có thể cao hơn)

Các tin khác