Học liệu

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN - HỆ TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC (PHẦN 1)

  • 24/02/2019
  • Học liệu

        1. Vật rắn tuyệt đối

            Vật rắn tuyệt đối là vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ của vật luôn luôn không đổi (hay nói cách khác dạng hình học của vật được giữ nguyên) dưới tác dụng của vật khác.

            Trong thực tế các vật rắn khi tương tác với các vật thể khác đều có biến dạng. Nhưng biến dạng đó rất bé, nên ta có thể bỏ qua được khi nghiên cứu điều kiện cân bằng của chúng. Trong trường hợp ta coi vật rắn là vật rắn tuyệt đối mà bài toán không giải được, lúc đó ta cần phải kể đến biến dạng của vật. Bài toán này sẽ được nghiên cứu trong giáo trình sức bền vật liệu. Để đơn giản, ta coi vật rắn là vật rắn tuyệt đối. Đó là đối tượng để chúng ra nghiên cứu trong giáo trình này.

       2.  Lực

            Trong đời sống hằng ngày, ta có khái niệm về lực như khi ta xách một vật nặnghay một đầu máy kéo các toa tàu. Từ đó ta đi đến định nghĩa lực như sau:

            Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng tương hỗ cơ học của vật này đối với vậtkhác mà kết quả làm thay đổi chuyển động hoặc biến dạng của các vật.

            Lực là đại lượng vector, khi chất điểm (hệ chất điểm) chịu tác dụng của lực thì nó sẽ chuyển động với gia tốc hướng theo lực.

            Qua thực nghiệm, tác dụng lực lên vật được xác định bởi ba yếu tố:

  • Điểm đặt lực
  • Phương, chiều của lực
  • Cường độ hay trị số của lực.

            Đơn vị đo cường độ của lực trong hệ SI là Newton (kí hiệu N)

            Vì vậy, người ta biểu diễn lực bằng véctơ

        3.   Trạng thái cân bằng của vật

            Trạng thái cơ học của vật rắn tuyệt đối là quy luật chuyển động của vật rắn trong không gian theo thời gian.

            Một vật rắn ở trạng thái cân bằng là vật đó nằm yên hay chuyển động đều đối với vật khác “làm mốc”. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu người ta gắn lên vật chuẩn “làm mốc” một hệ trục toạ độ nào đó mà cùng với nó tạo thành hệ quy chiếu. Ví dụ như hệ trục toạ độ Đề-cát Oxyz chẳng hạn. Trong tĩnh học, ta xem vật cân bằng là vật nằm yên so với trái đất.    

            Có hai dạng cân bằng của vật:

  •       Tịnh tiến thẳng đều;
  •       Vật đứng yên.

 

Các tin khác