Học liệu

Các dạng Diodes cơ bản và mạch bảo vệ

  • 04/12/2018
  • Học liệu

Có rất nhiều dạng diode cơ bản và mạch bảo vệ để hạn chế ảnh hưởng của hiện tượng quá áp và bảo vệ cho diode công suất ta mắc song song với diode mạch lọc RC. Để hạn chế quá dòng điện người ta mắc nối tiếp cuộn cảm L với diode.
Chi tiết trong file đính kèm.

Các tin khác