Học liệu

ASYNCTASK - THREAD – HANDLER trong lập trình Android

  • 18/07/2020
  • Học liệu

1.1.     Thread

Trong lập trình ứng dụng cho di động, một trong những vấn đề quan trọng cần giải quyết đó là tài nguyên hạn hẹp của các thiết bị động. Các thiết bị di động hầu hết có tài nguyên rất hạn chế, ngày nay tuy đã được cải thiện rất nhiều (nâng cấp CPU, GPU, RAM…), nhưng nhìn chung lại, không thế chạy ứng dụng trên các thiết bị di động như trên PC, laptop… Do đó, việc xử lí các thuật toán cần phải tinh giản và thực hiện một cách nhanh nhất có thể để có thể tiết kiệm được chi phí tài nguyên.

Thread là đơn vị nhỏ nhất của tiến trình được định thời bởi hệ điều hành và được bao hàm trong các tiến trình thực thi của máy tính. Mỗi một thread có một callstack cho các phương thức, đối số và biến cục bộ của thread đó.

Android chạy trên một hệ điều hành nhân Linux. Các ứng dụng của Android được viết bằng ngôn ngữ Java, và chúng chạy trong một máy ảo, đó không phải máy ảo Java(JVM) mà là máy ảo Dalvik (Dalvik Virtual Machine). Mỗi một máy ảo Android khi chạy đều có ít nhất một thread chính khi khởi động và có thể còn vài thread khác dùng để quản lý các tiến trình đang chạy. Ứng dụng có thể tự khởi động thêm các thread phụ vào các mục đích cụ thể. Các thread trong cùng một máy ảo tác động qua lại và được đồng bộ hóa bằng cách sử dụng các đối tượng chia sẻ và các monitor liên quan đến các đối tượng đó.

Xem tiếp trong file đính kèm

File đính kèm:

Các tin khác