Học liệu

An toàn từ đầu đến cuối - Phần II

  • 18/06/2020
  • Học liệu

Các lỗ tròn xung quanh lưới là các lỗ chiếu xạ - nằm bên trong gương phản xạ nước nặng - được sử dụng để sản xuất đồng vị phóng xạ, để pha tạp neutron và cho các loại chiếu xạ khác.

undefined

Để hỗ trợ đào tạo các nhà khai thác JRTR và các kỹ sư công nghệ hạt nhân, trung tâm đào tạo JRTR được trang bị một trình giả lập đầy đủ chức năng. Những mô phỏng này giúp họ hiểu và thực hành các hoạt động trong và ngoài hoạt động của lò phản ứng nghiên cứu, bao gồm cả các sự cố an toàn có thể xảy ra, để họ được chuẩn bị tốt để vận hành lò phản ứng.

undefined


Nhân viên giám sát các hệ thống JRTR từ phòng điều khiển chính trong giai đoạn thử nghiệm vận hành ban đầu.

IAEA tạo điều kiện cho IAEA tạo điều kiện cho các nhân viên kỹ thuật, khoa học và dự án của chúng tôi đã được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi, giúp chúng tôi chuẩn bị nhân viên và cung cấp cho họ kiến ​​thức và kỹ năng cho phép Jordan vận hành công nghệ tiên tiến này và cơ sở đa năng được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến, Samer D. Kahook, Giám đốc và Ủy viên nghiên cứu hạt nhân của Ủy ban Năng lượng nguyên tử Jordan cho biết.

undefined


Cơ sở JRTR hiện đại cũng có ba cơ sở chiếu xạ được sử dụng để hỗ trợ phân tích kích hoạt neutron, phân tích pháp y và nghiên cứu khảo cổ.

undefined

Các tin khác