Thông tin Giảng viên

Trưởng bộ môn

No image
  • Nguyễn Thị Bích Hạnh
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức vụ: Trưởng bộ môn Điện - Điện tử PNU
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử, Viễn thông
  • Email: hanhnguyen.unilab@gmail.com

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 8/2005 – 4/2008

Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng (Softech)

Chuyên viên kỹ thuật mạng

Từ tháng 5/2008 – đến nay

Khoa Điện tử Viễn thông, trường Đại học Duy Tân

Giảng viên

 

Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy                          Thời gian đào tạo: 5 năm từ 2000  đến 2005

Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

Ngành học: Điện tử - Viễn thông.

Tên đồ án, luận văn tốt nghiệp: “Đánh giá chất lượng của tuyến thông tin quang sử dụng bộ khuếch đại RAMAN”.

  1. Thạc sĩ

Hệ đào tạo: Tập trung

Thời gian đào tạo: từ tháng 9  năm 2009 đến tháng 12 năm 2011.

Nơi học: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Ngành học: Kỹ thuật Điện tử

Tên luận văn: “Đánh giá phương pháp ước tính băng thông trong mạng IP sử dụng kỹ thuật TOPP.” .

  1. Trình độ ngoại ngữ:  Tiếng Anh

-         Toeic 675

Công trình nghiên cứu

TT

Tên CT, bài báo,tạp chí

Tác giả hoặc đồng tác giả công trình

Nơi công bố

Năm công bố

1

Đánh giá phương pháp ước tính băng thông trong mạng IP sử dụng kỹ thuật TOPP

Tác giả

Luận văn cao học, Đại học Đà Nẵng

2011

2

Phương pháp ước tính băng thông khả dụng theo mô hình tốc độ gói dò PRM(Probe Rate Model)

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Duy Tân

2014

3

Xây dựng hệ thống cảnh báo cho tòa nhà

Đồng tác giả CT

Đại học Duy Tân

2014

4

Thiết kế ALU trên nền hệ thống nhúng FPGA

Đồng tác giả CT

Đại học Duy Tân

2015

5

Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị trên nền hệ thống nhúng FPGA

Đồng tác giả CT

Đại học Duy Tân

2015

6

Xây dựng KIT thí nghiệm Viễn thông

Đồng tác giả CT

Đại học Duy Tân

2015

7

Xây dựng thư viện mô hình trong matlab dùng để hỗ trợ thiết kế logic cho các máy trạng thái hữu hạn

Đồng tác giả CT

Đại học Duy Tân

2015

8

Thiết kế bộ điều chế/giải điều chế BPSK sử dụng kỹ thuật vô tuyến tái cấu hình SDR (software defined radio)

 

Đồng tác giả CT

Đại học Duy Tân

2017