Thông tin Giảng viên

Trưởng bộ môn

  • Ngô Lê Minh Tâm
  • Học vị: Thạc sỹ.
  • Chức vụ: Trưởng bộ môn Hệ thống nhúng
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử viễn thông, Thiết kế số
  • Email: ngotam2611@gmail.com

Quá trình công tác

2003-2008: Khoa CNTT trường Đại học Duy Tân

2009-đến nay: Khoa Điện- Điện tử Đại học Duy Tân

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Chính quy. Thời gian đào tạo: 1997-2002

Nơi học (trường, thành phố):  Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Ngành học : Điện tử viễn thông

2. Thạc sĩ:

Hệ đào tạo :  Chính quy. Thời gian đào tạo: 2004-2007

Nơi học (trường, thành phố):  Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Ngành học:  Kỹ thuật điện tử

Công trình nghiên cứu

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1.” Nghiên cứu một số phương pháp cải thiện chất lượng mã hóa tiếng nói”, ĐHĐN, 2008

2. “Ứng dụng quy hoạch tuyến tính giải quyết bài toán tối ưu hóa phân bổ công suất điện khu vực Miền Trung–Tây Nguyên”, ĐHDT, 2010

3. “Cải tiến thiết bị thực hành phòng thí nghiệm logic”, ĐHDT, 2015

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐANG THỰC HIỆN

 “Phát hiện và phân loại biển báo giao thông dựa trên đặc trưng màu sắc và hình dạng của đối tượng”, 2016

Giải thưởng

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 1994-2014, (2014)