Thông tin Giảng viên

Trưởng bộ môn

  • Lê Phượng Quyên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ: Trưởng bộ môn Điện
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Tự động hóa
  • Email: phuongquyen85@gmail.com

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức danh đảm nhiệm

2008-2009

Đại Học Duy Tân

Trợ giảng

2011-2012

Đại Học Duy Tân

Trưởng bộ môn Điện tử

2013-2014

Đại Học Duy Tân

Giảng viên

2015-2016

Đại Học Duy Tân

Trưởng bộ môn Điện

Quá trình đào tạo

1. Đại Học

2003-2008: Học Đại học tại Bách Khoa Đà Nẵng

Hệ đào tạo: Chính quy

Ngành học: Sư phạm kỹ thuật Điện - Điện tử

Tên đồ án: Lập trình điều khiển bãi đỗ xe bằng PLC và báo cáo trong bãi đỗ xe.

Ngày bảo vệ: 1/2008 tại Đại Học Bách Khoa, Đà Nẵng.

2.Học Thạc sỹ

9/2008-1/2011: Học Thạc sĩ tại Đại Học Đà Nẵng.

Hệ đào tạo: Chính quy

Ngành học: Tự động hóa

Tên đồ án:Phân tích và chuyển đổi các mô hình mạng Petri sang Grafcet 

Ngày bảo vệ: 15/01/2011 tại Đại Học Bách Khoa, Đà Nẵng.

3. Học Nghiên cứu sinh

8/2015-nay: Học nghiên cứu sinh tại Đại Học Đà Nẵng.

Hệ đào tạo: Chính quy

Ngành học: Tự động hóa

 

 

 

 

Công trình nghiên cứu

2015

Nguyễn Văn Thọ, Ngô Lê Minh Tâm, Lê Phượng Quyên, Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc, " Cải tiến thiết bị thực hành phòng thí nghiệm logic", đề tài cấp cơ sở, 2015

2014

1.TS. Trần Đình Khôi Quốc, Ths. Lê Phượng Quyên, "Xây dựng bộ điều khiển RST số theo mô hình mẫu", tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng số 7[80], 2014.

2. Lê Phượng Quyên, Ngô Anh Tuấn, Lê Văn Thắng, : Găng tay chống ngủ gật", hội nghị khoa học lần thứ I khoa Điện - Điện Tử,2014

3. Lê Thế Hải, Võ Minh Thông, Lê Phượng Quyên, " Một phương pháp đo tạp âm",hội nghị khoa học lần thứ I khoa Điện - Điện Tử,2014

2012

1.Ths. Lê Phượng Quyên, Phan Vĩnh An, " Thiết kế hệ thống điều khiển Tự động ở bãi đỗ xe ô tô", tạp chí khoa học và công nghệ Đại Học Duy Tân số 3[4],2012.

2. Nguyễn Văn Thọ, Lê Phượng Quyên, " Xây dựng giải pháp tích hợp môi trường phát triển, biên dịch, dịch ngược Assembly 16 bit trên máy tính IBM", đề tài cấp cơ sở, 10/2012

2011

TS. Trần Đình Khôi Quốc, Ths. Lê Phượng Quyên, "Chuyển đổi mô hình điều khiển từ mạng Petri sang Grafcet", tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng số 1[42], 2011.

2010

Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Lê Mai Duyên, Ngô Lê Minh Tâm, Lê Phượng Quyên, Dương Tấn Quốc, Võ Tuấn, “Ứng dụng quy hoạch tuyến tính giải quyết bài toán tối ưu trong việc vận chuyển điện năng ở Việt Nam”, Đề tài cấp cơ sở, 2010

Đề tài dự án

Các đề tài hướng dẫn sinh viên NCKH:

1. Thiết kế robot thám hiểm từ xa bằng hệ điều hành RASPBERRY PI.

2. Thiết kế mạch quản lý truy cập dùng Ardunio

3.Xây dựng hệ thống phân loại và quản lý sản phẩm bằng máy tính.

4.Hệ thống cảnh báo lái xe an toàn

5.Tìm hiểu – Thiết kế - Thi công – Điều khiển mô hình bàn máy CNC 2 trục cắt lazer

6.Thiết kế hệ thống quản lý sản phẩm trên băng chuyền điều khiển sản phẩm trong môi trường công nghiệp.

7.Thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị thông qua mạng Internet

8. Thiết kế hệ thống điều khiển hoạt động sản xuất băng chuyền