Thông tin Giảng viên

Lãnh đạo khoa

 • Hà Đắc Bình
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Trưởng khoa
 • Kiêm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Điện - Điện Tử, Trưởng Phòng Thí nghiệm Viễn thông cao cấp.
 • Email: hadacbinh@duytan.edu.vn. Số di động: 097.445.1806/093.555.1869

Quá trình công tác

8/1997 – 7/1999: Cán bộ nghiên cứu, Viện công nghệ viễn thông.

8/1999 – 11/2001: Trưởng phòng NC&PT, Công ty viễn thông Phương Nam.

12/2001 – 8/2003: Giảng viên Khoa Điện- Điện tử VT, trường ĐH GTVT tp HCM.

9/2009 – 9/2011: Giám đốc TT công nghệ số, Công ty NCKH và chuyển giao công nghệ Huế.

1/2012-31/7/2014 : Viện phó Viện NC&PT công nghệ cao, Trường Đại học Duy Tân.

1/8/2014 – nay: Trưởng khoa kiêm Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Duy Tân.

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học khoa học công nghệ Hoa Trung, Trung Quốc.

Ngành học: Kỹ thuật vô tuyến điện Nước đào tạo: Trung Quốc

Năm tốt nghiệp: 1997

2. Sau đại học:

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Năm cấp bằng: 2006

Nơi đào tạo: Đại học khoa học công nghệ Hoa Trung, Trung Quốc.

- Tên chuyên đề luận án: Nghiên cứu hệ thống nén ảnh JPEG2000 dựa trên hệ thống nhúng DSP.

- Bằng Tiến sĩ/ Phó tiến sĩ chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Năm cấp bằng: 2010.

Nơi đào tạo: Đại học khoa học công nghệ Hoa Trung, Trung Quốc.

- Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Nghiên cứu một số kỹ thuật then chốt của Hệ thống giao thông thông minh dựa trên hình ảnh video

3. Ngoại ngữ: (1). Tiếng Trung: Thành thạo (2). Tiếng Anh: Tốt (TOEIC 680 (2017))

Công trình nghiên cứu


           (2020)

 1. Van-Truong Truong, Dac-Binh Ha, Yoonill Lee, Anh-Nhat Nguyen, “On Performance of Cooperative Transmission in Uplink Non-Orthogonal Multiple Access Wireless Sensor Networks,” The 4th International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing(SigTelCom), Hanoi, August 2020.

 2. Dac-Binh Ha, Van-Truong Truong, and Duy-Hung Ha, “A Novel Secure Protocol for Mobile Edge Computing applied DownlinkNOMA,” EAI INISCOM 2020 - 6th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent System.

 3. Nguyen Van Long, Truong Van Truong, Ha Dac-Binh, Vo Loc Tan, Yoonill, Lee, “Performance Analysis of Relay Selection on Cooperative Uplink NOMA Network with Wireless Power Transfer,” EAI INISCOM 2020 - 6th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent System.

 4. Van-Truong Truong, Anand Nayyar, Dac-Binh Ha, “Smart PDM: A Novel Smart Meter for Design measurement and Data collection for Smart Grid's,” The 2nd International Conference on Information Management & Machine Intelligence (ICIMMI-2020), July 24-25, 2020.

 5. Dac Binh Ha, Truong Van Truong, Tan Loc Voc, Duy Hung Ha, “On performance of mobile edge computing network with non-orthogonal multiple access and radio frequency energy harvesting,” DTU Journal of Science and Technology, 02(39) (2020), pp. 37-45.

 6. Thanh-Minh Phan, Nguyen-Son Vo, Minh-Phung Bui, Xuan-Kien Dang and Dac-Binh Ha, “Downlink Resource Sharing and Caching Helper Selection Control Maximized Multicast Video Delivery Capacity in Dense D2D 5G Networks”,Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology, Danang University, Vol. 18, No. 4.2, 2020, pp. 12-20.

  (2019)
 7. Van-Truong Truong, Minh-Thong Vo, Dac-Binh Ha, Yoonill Lee, “Amplify-and-Forward Relay Transmission in Uplink Non-Orthogonal Multiple Access Networks”, The 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), Hanoi, Vietnam, Dec. 12-13, 2019.

 8. Van-Long Nguyen, Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, Yoonill Lee, “Enhancing Physical Layer Security for Cooperative Non-Orthogonal Multiple Access Networks with Artificial Noise,” EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems, 2019.

 9. Duy-Hung Ha, Dac-Binh Ha, Van-An Vo, Miroslav Voznak, “Performance Analysis on Wireless Power Transfer Wireless Sensor Network with Best AF Relay Selection over Nakagami-m Fading” 5th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, Ho Chi Minh City, Vietnam, August 19, 2019.

 10. Duy-Hung Ha, Dac-Binh Ha, Miroslav Voznak, “On Secure Cooperative Non-Orthogonal Multiple Access Network with RF Power Transfer,” 5th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, Ho Chi Minh City, Vietnam, August 19, 2019.

 11. Van-Long Nguyen, Dac-Binh Ha, “Outage Performance Analysis of Energy Harvesting DF Cooperative NOMA Networks over Nakagami-m Fading Channels,” 5th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, Ho Chi Minh City, Vietnam, August 19, 2019.

 12. Dac-Binh Ha, Jai P. Agrawal, “Performance Analysis for NOMA Relaying System in Next-Generation Networks with RF Energy Harvesting,” IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.89253. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/performance-analysis-for-noma-relaying-system-in-next-generation-networks-with-rf-energy-harvesting (Book chapter).

 13. Tam Nguyen Kieu, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Miroslav Voznak, “Secrecy Performance Analysis of Cooperative MISO NOMA Networks Over Nakagami-m Fading,” IETE Journal of Research, pp. 1-13, July 2019.

 14. Tam Nguyen Kieu, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Miroslav Voznak, “On Secure QoS-based NOMA Networks with Multiple Antennas and Eavesdroppers over Nakagami-m Fading,” IETE Journal of Research, pp. 1-13, May 2019.

 15. I. Ahmad, Z. Kaleem, R. Narmeen, Long D. Nguyen, Dac-Binh Ha, “Quality-of-Service Aware Game Theory-Based Uplink Power Control for 5G Heterogeneous Networks,” Mobile Networks and Applications, vol. 24, no. 2,pp. 556-563, Apr. 2019.

 16. Duc-Dung Tran, Ha-Vu Tran, Dac-Binh Ha and Georges Kaddoum, “Secure Transmit Antenna Selection Protocol for MIMO NOMA Networks over Nakagami-m Channels”, IEEE Systems Journal (Early Access), 2019

 17. Dac-Binh Ha, Anh-Tuan Tran, Duc-Dung Tran, Yoonill Lee, "Secrecy Performance Analysis of Energy Harvesting Aware Relaying Networks with Adaptive Power Splitting and Relay Selection Scheme”, The International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing – SigTelCom2019, 21-23/3/2019, Hanoi.
  (2018)
 18. Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Van Nhan Vo, Chakchai So-In, et al., “Performance Analysis of DF/AF Cooperative MISO Wireless Sensor Networks with NOMA and SWIPT over Nakagami-m Fading”, IEEE Access, 2018. (ISI - Q1)
 19. Dac-Binh Ha, Sang Quang Nguyen, and Huy T. Nguyen, “Cooperative Cognitive Non-Orthgonal Multiple Access under Unreliable Backhaul Connections”, Mobile Networks and Applications, 2018. (ISI – Q2)
 20. Duy-Hung Ha, Dac-Binh Ha, Jaroslav Zdralek and Miroslav Voznak, “A New Protocol for Energy Harvesting Decode-and-Forward Relaying Networks”,  The 5th International Conference on Advanced Engineering - Theory and Applications, 2018.
 21. Van-Long Nguyen, Dac-Binh Ha, “Outage Performance Analysis of Energy Harvesting DF Cooperative NOMA Networks over Nakagami-m Fading Channels”, EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, August 27-28, 2018.
 22. Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Anand Nayyar, “Wireless Power Transfer under Secure Communication with Multiple Antennas and Eavesdroppers”, EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, August 27-28, 2018.
 23. Anand Nayyar, Cuong Huynh Ba, Nguyen Pham Cong Duc, Dac Binh Ha, “Smart-IoUT 1.0: A Smart Aquatic Monitoring Network based on Internet of Underwater Things (IoUT)”, EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, August 27-28, 2018.
 24. Duc-Dung Anand Nayyar, Ranbir Singh Batth, Dac Binh Ha and G. Sussendran, “Opportunistic Networks: Present Scenario-A Mirror Review”, International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS),  Vol. 10, No. 1, April 2018, pp. 223-239
 25. Duc-Dung Tran, Ha-Vu Tran, Dac-Binh Ha and Georges Kaddoum, “Cooperation in NOMA Networks Under Limited User-to-User Communications: Solution and Analysis”, 2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 15-18/4/2018, Barcelona, Spain.
 26. Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, “Secrecy Performance Analysis of QoS-based Non-Orthogonal Multiple Access Networks Over Nakagami-m Fading”, The International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing – SigTelCom2018, 29-31/1/2018, HCMC, Vietnam.
  (2017)
 27. Sunyoung Lee, Trung Q. Duong, Daniel Benevides da Costa, Dac-Binh Ha, Sang Quang Nguyen, “Underlay Cognitive Radio Networks with Cooperative Non-Orthogonal Multiple Access”, IET Communications, 2017. (ISI journal)
 28. Van Nhan Vo, Tri Gia Nguyen,Chakchai So-In, Dac-Binh Ha, “Secrecy Performance Analysis of Energy Harvesting Wireless Sensor Networks with a Friendly Jammer”, IEEE Access, 11/2017. (ISI journal)
 29. Dac-Binh Ha and Sang Quang Nguyen, “Outage Performance of Energy Harvesting DF Relaying NOMA networks,” Mobile Networks and Applications, 2017. (ISI journal)
 30. Huy T. Nguyen, Dac-Binh Ha, Sang Quang Nguyen, Won J. Hwang, “Cognitive Heterogeneous Networks with Unreliable Backhaul Connections,” Mobile Networks and Applications, 2017. (ISI journal)
 31. Sang Quang Nguyen, Dac-Binh Ha, “Outage Probability Analysis of Single Energy Constraint Relay NOMA Network,” International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCOM2017), Sep. 4, 2017, HCMC, Vietnam.
 32. Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, Duy-Hung Ha, Anh-Nhat Nguyen, “Improving Networks Performance by Using Multiple Power-Constrained Amplify-and-Forward Relays,” 2017 IEEE The 31st International Conference on Information Networking (ICOIN 2017), Jan. 11-13 2017, Đà Nẵng, Vietnam.
 33. Cam-Nhung Nguyen, Phuong-Cham Doan-Thi, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, “Secured Energy Harvesting Networks with Multiple Power-Constrained Information Sources,” 2017 International Conference on Recent Advances on  Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom2017), Jan. 9-11 2017, Đà Nẵng, Vietnam. 
 34. Muhamad Ayub bin Azaman, Nam-Phong Nguyen, Dac-Binh Ha, Tien-Vu Truong, “Secured Full-Duplex Networks with Cognitive Radio Environment and Partial Relay Selection,” 2017 International Conference on Recent Advances on  Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom2017), Jan. 9-11 2017, Đà Nẵng, Vietnam.
  (2016)
 35. Võ Nhân Văn, Trương Tiến Vũ, Hà Đắc Bình, Trần Đức Dũng, “Đánh giá hiệu năng bảo mật ở lớp vật lý trong mạng RF-EH có nhiều trạm phát năng lượng,” Hội thảo Quốc gia lần thứ XIX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2016, tr. 72-77.
 36. Đoàn Phương Châm, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Hà Đắc Bình, Trương Tiến Vũ, “Hiệu năng của mạng truyền thông hợp tác truyền năng lượng vô tuyến,” Hội thảo Quốc gia lần thứ XIX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2016, tr. 128-133.
 37. Tien-Vu Truong, Nhan-Van Vo, Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, “Physical Layer Secrecy Performance of RF–EH Networks with Multiple Eavesdroppers,” Journal of Information and Communication Convergence Engineering, vol. 14(3), Sep. 2016, pp. 171-176.
 38. Nguyen-Son Vo, Dac-Binh Ha, Berk Canberk, Junqing Zhang, “Green Two-Tiered Wireless Multimedia Sensor Systems: An Energy, Bandwidth, and Quality Optimization Framework,” IET Communications, 2016.
 39. Tien-Vu Truong, Nhan-Van Vo, Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, “Secrecy Performance Analysis of Energy Harvesting Wireless Networks with Multiple Power Transfer Stations and Destinations in the Presence of Multiple Eavesdroppers,” 2016 3rd NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), September 14-16, 2016, Danang City, Vietnam.
 40. Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, Tien-Vu Truong, Nhan-Van Vo, “Physical Layer Secrecy Performance of Energy Harvesting Networks with Power Transfer Station Selection,” IEEE International Conference on Communications and Electronics (ICCE) 2016, 27 – 29 July 2016, Ha Long, Vietnam.
 41. Duc-Dung Tran, Ha-Vu Tran, Dac-Binh Ha, Hung Tran, Georges Kaddoum, “Performance Analysis of Two-Way Relaying System with Radio Frequency Energy Harvesting and Multiple Antennas,” 2016 IEEE 84th Vehicular Technology Conference: VTC2016-Fall, 18–21 September 2016, Montréal, Canada.
 42. Ha-Vu Tran, Georges Kaddoum, Hung Tran, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, “Time Reversal SWIPT Networks with an Active Eavesdropper: SER-Energy Region Analysis,” 2016 IEEE 84th Vehicular Technology Conference: VTC2016-Fall, 18–21 September 2016, Montréal, Canada.
 43. Tien-Vu Truong, Nhan-Van Vo, Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, “Secrecy Performance of Energy Harvesting Wireless Networks in the Presence of Multiple Eavesdroppers,” The International Conference on Future Information & Communication Engineering (ICFICE2016), June 23-25, 2016, Danang, Vietnam.
 44. Phu-Tuan Van, Hoai-Huong Nguyen Le, Mai-Duyen Nguyen Le, Dac-Binh Ha, “Performance Analysis in Wireless Power Transfer System over Nakagami Fading Channels”, Hội nghị Quốc tế về Điện tử, thông tin và truyền thông (International Conference on Electronics, Information and Communication - ICEIC), Đà Nẵng, Việt Nam, 27-30/1/2016, pp. 225-228.
  (2015)
 45. Dac-Binh Ha, Tung Thanh Vu, Tran Trung Duy, Vo Nguyen Quoc Bao, “Secure Cognitive Reactive Decode-and-Forward Relay Networks: With and Without Eavesdropper”, Wireless Personal Communications (WPC), Vol. 85, Issue 4, December 2015, pp. 2619-2641. (ISI) http://link.springer.com/article/10.1007/s11277-015-2924-y?wt_mc=email.event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst
 46. Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, Vu Tran-Ha and Een-Kee Hong, “Performance of Amplify-and-Forward Relaying with Wireless Power Transfer over Dissimilar Channels”. Elektronika ir Elektrotechnika Journal, Vol. 21, No. 5, 2015, pp. 90-95. (ISI) http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/13331/7106
 47. Xinjie Wang, Enyu Li, Dac-Binh Ha, Tiep Minh Hoang, Hao Zhang, “Secure Cognitive Relay Network: Joint the Impact of Imperfect Spectrum Sensing and Outdated Feedback,” Wireless Personal Communications (WPC), 2015. (ISI) http://link.springer.com/article/10.1007/s11277-015-3037-3
 48. Vu Tran-Ha, Dac-Binh Ha, Hieu Nguyen and Een-Kee Hong, “Robust Time Reversal-based Transmit Optimization for Green Heterogeneous Networks”, Elektronika ir Elektrotechnika Journal, Vol. 21, No. 3, 2015. (ISI) http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10431/6872
 49. Duc-Dung Tran, Ha-Vu Tran, Dac-Binh Ha, “Physical Layer Security in UWB Communication Systems with Multi-Antenna Eavesdroppers”, Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), Vol. 53 (2C), 2015, pp. 46-51.
 50. Gavin Kelly, Thanh Tu Lam, Nam-Phong Nguyen, Dac-Binh Ha, “Investigating the Effects of Primary Users within Cognitive Relay Networks with Rayleigh Fading”, the 3th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2015 (ComManTel 2015), Da Nang, Vietnam, pp. 1-6.
 51. Truc Thanh Tran, Dac-Binh Ha, Van-Dung Hoang, Gia Nhu Nguyen, “I-Q based Cooperative Spectrum Sharing in System with Multiple SU Transmitters and Common Receiver”, the 3th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2015 (ComManTel 2015), Da Nang, Vietnam, pp. 18-23.
 52. Xiaoyun Zhu, Thanh Tu Lam, Nam-Phong Nguyen, Dac-Binh Ha, “Throughput Analysis of Bidirectional Relaying Networks with Wireless Power Transfer over Nakagami fading”, the 3th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2015 (ComManTel 2015), Da Nang, Vietnam, pp. 153-156.
 53. Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Ha-Vu Tran, Georges Kaddoum, “Wireless Information Transfer in Relay Networks with Energy Harvesting over Non-identical Channels”, the 3th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2015 (ComManTel 2015), Da Nang, Vietnam, pp. 172-177.
 54. M. R. Avendi, Ha H. Nguyen, Dac-Binh Ha, “Differential Amplify-and-Forward Relaying Using Linear Combining in Time-Varying Channels”, the 3th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2015 (ComManTel 2015), Da Nang, Vietnam, pp. 200-204.
 55. Ha-Vu Tran, Hung Tran, Georges Kaddoum, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, “Effective Secrecy-SINR Analysis of Time Reversal-Employed Systems over Correlated Multi-path Channel”, The 11th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, Abu Dhabi, UAE, 19-21/10/2015.
 56. Truong Tien Vu, Van-Thang Le, Dac-Binh Ha, “Physical Layer Secrecy Performance with Artificial Noise over Rayleigh/Rician Fading Channels”, The ISSAT International Conference on Modeling of Complex Systems and Environments (MCSE), Da Nang, Vietnam, June 8-10, 2015.
 57. Duc-Dung Tran, Nguyen-Son Vo, Tan-Loc Vo, Dac-Binh Ha, “Physical Layer Secrecy Performance of Multi-hop Decode-and-Forward Relay Networks with Multiple Eavesdroppers,” The 29th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2015), Gwangju, Korea, March 24-27, 2015.
 58. Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Vu Tran-Ha and Een-Kee Hong, “Secrecy Analysis with MRC/SC-Based Eavesdropper over Heterogeneous Channels”. IETE (Institution of Electronics and Telecommunication Engineers) Journal of Research, Mar. 16 2015, pp. 1-9. (ISI) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03772063.2015.1021389#abstract
 59. Trung Q. Duong, Lei Shu, Min Chen, Vo Nguyen Quoc Bao and Dac-Binh Ha, “Performance analysis of cooperative spatial multiplexing networks with AF/DF relaying and linear receiver over Rayleigh fading channels,” Wireless Communications and Mobile Computing, Vol. 15(3), pp. 500-509. (ISI).
  (2014)
 60. Dac-Binh Ha, Trung Q. Duong, Duc-Dung Tran, Hans-Jurgen Zepernick, Truong Tien Vu, “Physical Layer Secrecy Performance over Rayleigh/Rician Fading Channels,” The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'14), Hanoi, Vietnam, Oct. 15-17, 2014.
 61. Vu Tran-Ha, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Een-Kee Hong, “On the Performance of MU SIMO/MIMO UWB Communication Systems Applying Time-Reversal Technique,” Transactions on Engineering Technologies, Springer, 2014, pp. 445-458. (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9115-1_34)
 62. Dac-Binh Ha, Phu-Tuan Van, Truong Tien Vu, “Physical Layer Secrecy Performance Analysis over Rayleigh/Nakagami Fading Channels,” The World Congress on Engineering and Computer Science 2014 (WCECS2014), San Francisco, USA, 22-24 October, 2014.
 63. Minh-Tiep Hoang, Dac-Binh Ha, “Capacity of a Bio-inspired Communication System,” The World Congress on Engineering and Computer Science 2014 (WCECS2014), San Francisco, USA, 22-24 October, 2014.
 64. Dac-Binh Ha, Nguyen-Son Vo, “Physical Layer Secrecy Performance with Transmitter Antenna Selection Over Dissimilar Fading Channels,” The 2014 International Conference on Computer, Communication, and Control Technology (I4CT), Langkawi, Malaysia, Sept. 2-4, 2014.
 65. Yuexing Peng, George C. Alexandropoulos, Peng Wang, Yonghui Li, Dac-Binh Ha, “Secret Key Generation from CFR for OFDM TDD System Over Fading Channels,” The 9th International Conference on Communications and Networking (CHINACOM), Miaoming, China, Aug. 14-16, 2014.
 66. Dac-Binh Ha, Nhu Gia Nguyen, Duc-Dung Tran, Thanh-Hieu Nguyen, “Physical Layer Security in UWB Communication Systems with Transmit Antenna Selection,” The 2th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2014 (ComManTel 2014), Da Nang, Vietnam, April 27-29, 2014, pp.280-285.
 67. Vu Trong Tan, Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, “Evaluation of Physical Layer Security in MIMO Ultra-Wideband System using Time-Reversal Technique,” The 2th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2014 (ComManTel 2014), Da Nang, Vietnam, April 27-29, 2014, pp.70-74.
 68. Chaminda, Dac-Binh Ha, Huu Khuong Nguyen, “Best Relay Selection for Underlay Cognitive Relaying Networks over Weibull Fading Channels,” The 2th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2014 (ComManTel 2014), Da Nang, Vietnam, April 27-29, 2014, pp.7-12.
 69. Chaminda, Dac-Binh Ha, Huu Khuong Nguyen, “Performance of Cognitive Decode-and-Forward Relaying Systems over Weibull Fading Channels,” The 2th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2014 (ComManTel 2014), Da Nang, Vietnam, April 27-29, 2014, pp.1-6.
 70. Nguyen-Son Vo, Dac-Binh Ha, Thanh-Hieu Nguyen, and Kim-Tam Tran, “An Optimization Problem for Replication in VoD Service over Broadband Wireless Internet,” The 2th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2014 (ComManTel 2014), Da Nang, Vietnam, April 27-29, 2014, pp.80-83.
 71. Dac-Binh Ha, Vu Tran-Ha, Duc-Dung Tran, “Physical Layer Security in UWB Communication Systems,” The International Conference on Green and Human Information Technology ICGHIT, HCMC, Feb. 12-15, 2014.
 72. Ha Dac Binh, Vu Trong Tan, Tran Duc Dung, “Physical Layer Security for Wireless Communication,” Journal of Transport, Vol. 10, 2/2014, pp. 20-24.
 73. Vu Trong Tan, Ha Dac Binh, Tran Duc Dung, “Analysis and Evaluation of Information Security Capacity at The Physical Layer in UWB System by using TR Technique,” Journal of Transport, Vol. 10, 2/2014, pp. 25-29.
  (2013)
 74. Tran Duc Dung, Tran Ha Vu, Ha Dac Binh, “Promise approach: Apply Time-Reversal technique for UWB technology,” The 16th National IT Conference, Duy Tan University, Da Nang, 11/2013.
 75. Vu Tran-Ha, Dac-Binh Ha, My-Kieu Nguyen-Thi, “Applying Time-Reversal technique for tracking the mobility in opportunistic networks with random fading channels,” The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'13), Hochiminh City, Vietnam, Oct. 16-18, 2013, pp. 220-225.
 76. Duc-Dung Tran, Vu Tran-Ha, Dac-Binh Ha, “Applying Time-Reversal Technique for MU MIMO UWB Communication Systems,” The World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS2013), USA, 10/2013. www.iaeng.org/WCECS2013/doc/titles_A_D.html
 77. D.-N. Le, N. G. Nguyen, D. B. Ha, V. T. Le, “A New Genetic Algorithm Applied to Multi-Objectives Optimal of Upgrading Infrastructure in NGWN,” Journal of Communications and Network, 2013, 5, 223-231. Published Online September 2013 in SciRes (http://www.scirp.org/journal/cn/).
 78. Dac-Binh Ha, Vo Nguyen Quoc Bao, Xuan-Nam Tran, Tuong-Duy Nguyen, “Cognitive Fixed-Gain Amplify-and-Forward Relay Networks under Interference Constraints,” IEICE TRANSACTIONS on Communications Vol.E96-B No.1 pp.375-378, Jan. 2013. http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=e96-b_1_375. (ISI)
 79. Dac-Binh Ha, Tuong-Duy Nguyen, “Performance Analysis of Decode-and-Forward MIMO Relay Networks with Keyhole and Nakagami-m Fading Effects,” The IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2013 (ComManTel 2013), pp.17-21.
 80. Fawaz S. Al-Qahtani, Dac-Binh Ha, Tuong-Duy Nguyen, Hussein~Alnuweiri, “On the Performance of Amplify-and-Forward OFDM Relaying with Subcarrier Mapping in Nakagami-m Fading Channels,” The IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2013 (ComManTel 2013), pp. 1-4.
 81. Abhijith Gopalakrishna, Dac-Binh Ha, “Capacity Analysis of Cognitive Radio Relay Networks with Interference Power Constraints in Fading channels,” The IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2013 (ComManTel 2013), pp.111-116.
 82. Nguyen-Son Vo, Minh-Hoang Nguyen, Dac-Binh Ha, De-Thu Huynh, “Joint Distortion Aware Opportunistic Routing and Transmission Rate Assignment for Video Streaming over Wireless Mesh Networks,” The IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2013 (ComManTel 2013), pp.230-234.
 83. Le The Hai, Ha Dac Binh, “Measure and Assess the Functionality and Quality of Video Amplifier with Network Analyzer,” Journal of Science and Technology, Duy Tan University, Vol. 3(8), pp. 10-20, October 2013.
 84. Nguyen Le Mai Duyen, Ha Dac Binh, “A new mothod of image resolution impovement based on Wavelets transform,” Journal of Science and Technology, Duy Tan University, Vol. 2(7), pp. 1-6, April 2013.
 85. Ha Dac Binh, Nguyen Le Mai Duyen, “Cooperative Communications: A Promising Approach of Next Generation Wireless Networks,” Journal of Science and Technology, Duy Tan University, Vol. 1(6), pp. 1-7, Feb. 2013.
 86. Tran Anh Tien, Ha Dac Binh, “Introduction of Algorithms for Detection and Removal of "Rain" from Videos". Journal of Science and Technology, Duy Tan University, Vol. 1(6), pp. 120-126, Feb. 2013.
  (2012)
 87. Dac-Binh Ha, Vo Nguyen Quoc Bao, Nguyen-Son Vo, “Outage Analysis for Amplify – and - Forward Relay with End-to-End Antenna Selection over Non-Identical Nakagami-m Environment,” IEICE Transactions. Vol. E95-B, No.10, pp.3341-3344, Oct. 2012. (ISI)
 88. Nguyen Huu Thien Son, Dang Hoang Minh, Ha Dac Binh, “A design of smart guide machine,” Journal of Science and Technology, Duy Tan University, Vol. 3(4), pp. 109-118, Aug. 2012.
 89. Ha Dac Binh, “A proposed tele-operation system for civilian vehicle,” Journal of Science and Technology, Duy Tan University, Vol. 2(3), pp. 5-12, May 2012.
 90. Dac-Binh Ha, Zhu Guangxi, Zhao Guangzhou, “A Vehicle Tracking Method based on Corner Feature and Mean-shift,” Chinese Computer Engineering Journal, 2010, 36(6): 196-197. (2009)
 91. T. Q. Duong, D.-B. Ha, H.-A. Tran, N.-S. Vo, and A. Haroon, “On the Symbol Error Probability of Distributed Alamouti Scheme,” Academy Publisher Journal of Communications, vol. 4, no. 7, Aug. 2009.
 92. Trung Q. Duong, Dac-Binh Ha, Hoai-An Tran, Nguyen-Son Vo, “Symbol Error Probability of Distributed-Alamouti Scheme in Wireless Relay Networks,” The 67th IEEE Vehicular Technology Conference, VTCSpring-2008 Singapore, Page(s): 648- 652.
 93. Dac-Binh Ha, Zhu Guangxi, Zhao Guangzhou, “Vehicle Classification based on fast Gabor filters,” Chinese Computer Application Journal, 2008, 28(12): 193-195.
 94. Dac-Binh Ha, Guang-zhou Zhao, Cheng-en Lu, Guang-xi Zhu, “A New Method of Video- based Moving Vehicle Extraction Based on Seeded Region Growing,” Chinese Computer Application Journal, 2008, 28(4): 979-981.
 95. DacBinh Ha, Guangxi Zhu, “An Implementation of Real-Time JPEG2000 Compressing System based on DSP,” Chinese Huazhong University of Science and Technology Journal, 2007, 35(1): 14-16.
 96. Dac-Binh Ha, “An implementation of a real-time JPEG2000 compressing system using DSPs for 2 digital cameras,” Chinese Information and electronics engineering Journal, China 2006, 4(3): 215-220.

Đề tài dự án

Tên công trình/đề tài

               Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

1. Design and Analysis of Non-Orthogonal Multiple Access(NOMA) for 5G Networks

102.04-2017.301

(Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia – NAFOSTED)

8/2018-8/2020

2. Nghiên cứu thiết kế và đánh giá các giao thức liên lạc có khả năng đảm bảo an toàn thông tin ở lớp vật lý

102.04-2013.13

(Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia – NAFOSTED)

3/2014-3/2016

3. Thiết kế và chế tạo Robot cắt cỏ

Trường Đại học Duy Tân

1/2014-12/2014

4. Phân tích và đánh giá hiệu năng trong mạng chuyển tiếp không dây truyền năng lượng

Trường Đại học Duy Tân

10/2014-6/2015

 

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

 undefined

 

 

Giải thưởng

 • Best Paper Award, Hội nghị quốc tế Commantel2014.
 • Giấy khen của trường Đại học Duy Tân về thành tích nghiên cứu khoa học 5 năm liền (2013-2014-2015-2016-2017).
 • Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 của Liên đoàn Lao Động thành phố Đà Nẵng.