Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Võ Tuấn
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Tự động hóa
  • Email: tuanvo2008@yahoo.com

Quá trình công tác

2008-2009: Công ty TNHH Công nghiệp nặng DooSanVina (DOOSAN VIỆT NAM)

2009-đến nay: Khoa Điện- Điện tử Đại học Duy Tân

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Chính quy. Thời gian đào tạo: 2003-2008

Nơi học (trường, thành phố):  Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Ngành học : Tự động hóa

2. Thạc sĩ:

Hệ đào tạo :  Chính quy. Thời gian đào tạo: 2010-2013

Nơi học (trường, thành phố):  Đại học Đà Nẵng

Ngành học:  Tự động hóa

Công trình nghiên cứu

1. Võ Tuấn, Phan Văn Thanh. "Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển dsPIC trong hệ thống điều khiển khí nén CO2 tại nhà máy Bia Huda", ĐHĐN, 2007.

2. Võ Tuấn. "Tối ưu hóa hệ thống máy CNC hạng nặng tại phân xưởng MHE", DooSanVina, 2009

3. Võ Tuấn. ”Ứng dụng hệ mờ nơron điều khiển bộ lọc tích cực cho lò nấu thép cảm ứng", ĐHĐN, 2012

4. Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc. “Ứng dụng mạng ANFIS điều khiển bộ lọc tích cực cho hệ thống ba pha tải phi tuyến”, ĐHDT, 2014

5. Nguyễn Văn Thọ, Ngô Lê Minh Tâm, Lê Phượng Quyên, Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc. “Cải tiến thiết bị thực hành phòng thí nghiệm điều khiển logic”, ĐHDT, 2015