Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Nguyễn Thanh Bình
  • Học vị: Master of Engineering
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học hàm: Thạc Sỹ
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học
  • Email: nguyenthanhbinh20@dtu.edu.vn

Quá trình công tác

06-2018     Khoa Điện Điện tử Đại học Duy Tân

Quá trình đào tạo

2011     Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

2011-2018 Đại học quốc gia Liên Bang Nga về năng lượng hạt nhân

Giải thưởng

1. Best Paper Award cho đề tài" Stratification Effect at Smoslenskaya Nuclear Ppwer Plant Installation" tại hội thảo ReMME 2018, tại Ipoh, Malaysia