Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Nguyễn Văn Thọ
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Vô tuyến cấu hình bằng phần mềm(SDR), Truyền thông hỗn loạn, Bảo mật lớp vật lý
  • Email: nguyenvantho@duytan.edu.vn

Công trình nghiên cứu

[1 ]Van-Tho Nguyen , Phu-Tuan Van , Tan-Loc Vo, Dac-Binh Ha,” Physical layer secrecy performance analysis over Rayleigh/Nakagami fading channels inTAS/MRC system”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, 12/2015

[2] Nguyễn Văn Thọ - Hà Đắc Bình, Đánh giá khả năng bảo mật lớp vật lý của hệ thống SISO với các kênh truyền fading không đồng chất Hoyt/Rayleigh, Hội thảo quốc gia về Điện tử, viễn thông và Công nghệ thông tin 2014

[3]Nguyễn Lê Hoài Hương - Nguyễn Lê Mai Duyên – Ngô Lê Minh Tâm – Nguyễn Văn Thọ, Kiến trúc mạch tích hợp VLSI hiệu suất cao cho bộ ước lượng chuyển động trong H264/AVC, Hội thảo quốc gia về Điện tử, viễn thông và Công nghệ thông tin 2014

[4] Nguyễn Văn Thọ - Lê Phượng Quyên- Hoàng Nhật, Thiết kế thiết bị thí nghiệm vi điều khiển cấu hình phần cứng tự động, Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại học Duy Tân số 2, 2011

[5]Phạm Anh Phương-Nguyễn Văn Thọ, Một tiếp cận phân lớp theo phương pháp máy vectơ tựa, Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại học Duy Tân số 1, 2011

[6] Nguyễn Văn Thọ, Ứng dụng quy hoạch tuyến tính giải quyết bài toán tối ưu hóa phân bổ công suất điện khu vực Miền Trung–Tây Nguyên, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 2009

[7] Nguyễn Văn Thọ, Hệ thống xếp hàng tự động VNQMS, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở , 2007

Giải thưởng

+ Giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thành phố Đà Nẵng lần thứ XI(Bộ thiết bị thí nghiệm DLAB)

+ Giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thành phố Đà Nẵng lần thứ XI (Phần mềm tính toán tối ưu phân bổ công suất điện )

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục 2013

+ Bằng khen của Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng về thành tích lao động sáng tạo

   năm 2011

+ Bằng khen của Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng về thành tích lao động sáng tạo

   giai đoạn 2005 - 2010

+ Huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 2012

+ Cúp Lao động sáng tạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng 2011