Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Tạ Quốc Việt
  • Học vị: Cao học viên
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Kiêm nhiệm: Trợ giảng
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Xác minh tối ưu thiết kế cho chip, FPGA và các hệ thống nhúng thời gian thực
  • Email: taquocviet@dtu.edu.vn

Quá trình công tác

06/2013 - 06/2014: Kỹ sư hệ thống nhúng trên nền FPGA tại Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng (CENTIC), Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

 07/2014 - 12/2018: Kỹ sư hệ thống nhúng trên nền FPGA tại Trung tâm Điện - Điện tử, Đại học Duy Tân Đà Nẵng.

01/2019 - Nay: Chuyên viên nghiên cứu xác minh tối ưu thiết kế cho chip kiêm Trợ giảng tại Phòng Nghiên cứu Điện - Điện tử với Doanh nghiệp, Khoa Điện - Điện tử, Đại học Duy Tân Đà Nẵng.

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Ngành học: Điện tử - Viễn thông

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2014

2. Sau đại học:

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Ngành học: Kỹ thuật Điện tử

Nước đào tạo: Việt Nam

Khóa học: K37

3. Ngoại ngữ: (1). Tiếng Anh: Tốt (TOEIC 505 (2017))

Giải thưởng

  1. Outstanding Advisor Award, 2018 InnovativeFPGA Global Design Contest. Intel & Terasic.