Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Nguyễn Thế Tâm
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển Robot, IoT, Điện tử công suất
  • Email: nguyenthetam@dtu.edu.vn

Quá trình công tác

08/2013 - 10/2017 :Kỹ sư Cơ điện - Viettel Group.

11/2017 - 06/2018: Trợ giảng, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Duy Tân.

06/2018 - nay: Giảng viên, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Duy Tân.

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Ngành học: Kỹ thuật điện – điện tử

Năm tốt nghiệp: 2013

2. Sau đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Năm cấp bằng: 2016

3. Chương trình khác :

Tập huấn chuyển giao chương trình Cơ điện tử tại Đại học Purdue Northwest, Hoa Kỳ (07/2018)

4. Ngoại ngữ:

(1). Tiếng Anh: Khá (TOEIC 820)