Thông tin Giảng viên

Giảng viên

No image
 • NGUYỄN THANH HIẾU
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu - Viện NC&PT CNC, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử viễn thông
 • Email: nguyenthanhhieu1@duytan.edu.vn

Quá trình công tác

 • Từ 04/2014 đến nay: Viện NC&PT CNC, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Quá trình đào tạo

 • 2003-2008: Học Đại học tại Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM
 • Hệ đào tạo: Chính quy
 • Ngành học: Điện tử- Viễn thông
 • 9/2009-02/2011: Học thạc sĩ tại Đại học Khoa Học Công Nghệ Hoa Trung, Trung Quốc.
 • Ngành học: Hệ thống thông tin.

Công trình nghiên cứu

 • Nguyen-Son Vo, Dac-Binh Ha, Thanh-Hieu Nguyen, Kim-Tam Tran, “Rate Allocation Optimized Video Streaming over Heterogeneous Emergency Wireless Mesh Networks”, IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2014 (ComManTel 2014), Da Nang, Vietnam, pp.280-285.
 • Dac-Binh Ha, Nhu Gia Nguyen, Duc-Dung Tran, Thanh-Hieu Nguyen, “ Physical Layer Security in UWB Communication Systems with Transmit Antenna Selection”, IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2014 (ComManTel 2014), Da Nang, Vietnam, pp.80-83.
 • Trung Q. Duong, Nguyen-Son Vo, Thanh-Hieu Nguyen, Mohsen Guizani, Lei Shu, “Energy-Aware Rate and Description Allocation Optimized Video Streaming for Mobile D2D Communications”, London, UK, pp. 6791 – 6796.
 • Thanh-Hieu Nguyen, Nguyen-Son Vo, “Rate Allocation Optimized Video Streaming over Heterogeneous Emergency Wireless Mesh Networks”, IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2014 (ComManTel 2015), Da Nang, Vietnam, pp. 178 – 183.