Thông tin Giảng viên

Giảng viên

No image
 • LÊ NGỌC PHÚC
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Nghiên cứu viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật vô tuyến, Điện tử viễn thông
 • Email: phucln81@yahoo.com

Quá trình công tác

2005-2016:     Giảng viên khoa Điện- Điện tử viễn thông, trường ĐH Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh

   Các môn học giảng dạy:

 • Kỹ thuật điện tử
 • Lý thuyết tín hiệu
 • Xử lý số tín hiệu
 • Thông tin số

 

2016 - đến nay: Nghiên cứu viên, trường ĐH Duy Tân

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Xử lý tín hiệu trong các hệ thống thông tin vô tuyến
 • Kỹ thuật truyền dẫn vô tuyến đa ănten- đa sóng mang con trực giao (MIMO-OFDM)
 • Hệ thống thông tin siêu băng rộng (UWB)
 • Hệ thống thông tin vô tuyến với hiệu suất năng lượng cao
 • Hệ thống thông tin tích hợp khả năng thu thập năng lượng từ sóng vô tuyến

Quá trình đào tạo

 • 2011-2015:     Doctor of Philosophy (PhD) (Telecommunications Engineering)

                                University of Wollongong, Australia

 • 2004-2006:   Master of Engineering (Electronics -Telecommunications)

                              Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam

 • 1999-2004:   Bachelor of Engineering (Electronics -Telecommunications)

                              Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam

Công trình nghiên cứu

Tạp chí khoa học quốc tế

[J6]    N. P. Le, F. Safaei, and L. C. Tran, “Maximising energy efficiency in antenna selection MIMO systems subject to a QoS constraint,” Electronics Letters, vol. 51, no. 6, pp. 1290-1292, August 2015.

[J5]    N. P. Le, F. Safaei, and L. C. Tran, “Antenna selection strategies for MIMO-OFDM wireless systems: an energy efficiency perspective," IEEE Transactions on Vehicular Technology,accepted for publication, April 2015.

[J4]    N. P. Le, L. C. Tran, and F. Safaei, “Optimal design for energy-efficient per-subcarrier antenna selection MIMO-OFDM wireless systems,” Wireless Personal Communications, vol. 84, no. 4, pp. 3001-3014, Oct. 2015.

[J3]    N. P. Le, L. C. Tran, F. Safaei, and V. S. Varma, “Energy-efficiency analysis of antenna selection MIMO ARQ systems over Nakagami-m fading channels,” IET Communications, vol 9, no. 12, pp. 1522-1530,August 2015.

[J2]    N. P. Le, L. C. Tran, and F. Safaei, “Energy-efficiency analysis of per-subcarrier antenna selection with peak-power reduction in MIMO-OFDM wireless systems,” International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2014, June 2014.

[J1]    N. P. Le, F. Safaei, and L. C. Tran, “Transmit antenna subset selection for high-rate MIMO-OFDM systems in the presence of nonlinear power amplifiers,” EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2014, Feb. 2014.

Kỷ yếu hội nghị quốc tế

[C6]  N. P. Le, L. C. Tran, and F. Safaei, “Adaptive antenna selection for energy-efficient MIMO-OFDM wireless systems”, in Proc. 17th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC 2014), Sydney, Australia, pp. 60-64, Sept. 2014.

[C5]  N. P. Le, L. C. Tran, and F. Safaei, “Transmit antenna subset selection with power balancing for high data rate MIMO-OFDM UWB systems”, in Proc. 2013 IEEE International Conference on Ultra-Wideband (ICUWB 2013), Sydney, Australia, pp. 159-164, Sept. 2013.

[C4]  N. P. Le, L. C. Tran, and F. Safaei, “Combined adaptive lattice reduction-aided detection and antenna shuffling for DSTTD-OFDM systems”, in Proc. 14th IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC 2013), Darmstadt, Germany, pp. 100-104, June 2013.

[C3]  N. P. Le, L. C. Tran, and F. Safaei, “Very high data rate MB-OFDM UWB systems with transmit diversity techniques”, in Proc. 12nd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2012), Gold Coast, Australia, pp. 508-512, Oct. 2012.

[C2]  N. P. Le, L. C. Tran, and F. Safaei, “Double space-time transmit diversity for very high data rate MB-OFDM UWB systems”, in Proc. 12nd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2012), Gold Coast, Australia, pp. 926-930, Oct. 2012.

[C1]  N. P. Le, L. C. Tran, and F. Safaei, “Space-time-frequency trellis coding for multiband OFDM ultra wideband wireless systems”, in Proc. 75th IEEE Vehicular Technology Conference (VTC2012-Spring), Yokohama, Japan, pp. 1-5, May 2012.