Thông tin Giảng viên

Giảng viên

 • Dương Tấn Quốc
 • Học vị: Thạc Sĩ
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử công suất, Robot song song.
 • Email: duongtanquoc@dtu.edu.vn

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2009 đến 2011

Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Trợ giảng

Từ 2011 đến nay

Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Giảng viên

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy                                            Thời gian đào tạo: từ 2004 đến 2009

Nơi học (trường, thành phố): Trường đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng

Ngành học: Kỹ Thuật Điện

2. Thạc sĩ:

Hệ đào tạo: Chính Quy                                            Thời gian đào tạo: từ 2015 đến 2017

Nơi học (trường, thành phố): Trường đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng

Ngành học: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Công trình nghiên cứu

- Đề tài cấp trường:

 1. Thiết kế thuật toán điều khiển mờ trượt đồng bộ cho tay máy Robot song song phẳng 3 bậc tự do 3RRR, Dương Tấn Quốc, 2018.
 2. Thiết Kế Bộ Điều Khiển Mờ Lai PID Cho Hệ Truyền Động Điện Một Chiều, Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc, 2016.
 3. Cải tiến thiết bị thực hành phòng thí nghiệm logic, Nguyễn Văn Thọ, Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc, Ngô Lê Minh Tâm, Lê Phượng Quyên, 2016.
 4. Ứng dụng mạng ANFIS điều khiển bộ lọc tích cực cho hệ thống ba pha tải phi tuyến, Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc, 2014.

 

- Tạp chí quốc gia:

 1. Nguyễn Hữu Nhân, Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc. Ứng dụng vòng khóa pha Park cho bộ biến tần một pha nối lưới với phương pháp điều khiển dự đoán dòng. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Duy Tân, số 2(33), tr. 36-40, 2019.
 2. Dương Tấn Quốc, Nguyễn Tấn Hòa, Lê Tiến Dũng, Ứng dụng mạng ANFIS cho điều khiển trượt đồng bộ tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.1, tr. 68-73, 2019.
 3. Nguyễn Hữu Nhân, Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc. Phương pháp điều chế giảm điện áp điểm kết nối chung cho bộ biến tần ma trận. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Duy Tân, số 6(31), tr. 82-88, 12/2018.
 4. Dương Tấn Quốc, Võ Tuấn. Phân tích bộ nghịch lưu áp đa mức tự cân bằng điện áp bằng tụ điện. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Duy Tân, số 1(26), tr. 113-119, 2/2018.
 5. Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc, Huỳnh Gia Sơn. Thiết kế bộ điều khiển mờ lai PID cho hệ truyền động điện một chiều. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Duy Tân, số 6(25), tr. 144-149, 12/2017.
 6. Dương Tấn Quốc, Lê Tiến Dũng. Phân tích động học và các cấu hình kỳ dị của tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 5(114). Quyển 1, tr. 76-80, 2017.
 7. Dương Tấn Quốc, Võ Tuấn. Ứng dụng kỹ thuật điều khiển logic mờ cho động cơ một chiều. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Duy Tân, số 2(19), tr. 53-58, 11/2016.
 8. Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc. Ứng dụng mạng ANFIS điều khiển bộ lọc tích cực cho hệ thống ba pha tải phi tuyến, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Duy Tân, số 3(12), tr. 101-108, 11/2014.

 

- Hội nghị:

 1. Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh, Dương Tấn Quốc, “Thiết kế thuật toán điều khiển trượt đồng bộ cho tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do trong hệ tọa độ khớp chủ động”, Proceedings The 4th Vietnam International Conference And Exhibition On Control And Automation VCCA-2017 (Hội nghị - Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2017), 12/2017, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, pp. 52.

 

- Hướng dẫn Sinh viên NCKH:

 1. Hệ thống lau bảng tự động, 2014.
 2. Điều khiển động cơ không đồng bộ bằng biến tần Omron, Siemens, 2015.
 3. Khảo sát khởi động động cơ ba pha bằng sơ đồ cơ bản và LOGO! RC230, 2015.
 4. Cửa thông minh mở bằng phương pháp gõ kết hợp modul sim và sóng RF, 2016
 5. Giàn phơi quần áo thông minh - SMART CLOTHESLINE, 2016.
 6. Thiết kế mô hình chiết rót nước tự động, 2016.
 7. Mô hình phân loại sản phẩm theo màu sắc, 2016.
 8. Thiết kế hệ thống đèn giao thông tại nút giao thông ngã 6, 2017.
 9. Thiết kế mô hình sấy khô hoa quả tự động bằng PLC S7-1200, 2017.
 10. Thiết kế và điều khiển băng chuyền làm sạch chai nước bằng PLC S7-1200, 2017.
 11. Xây dựng hệ thống tự động hóa trong việc phục vụ bữa cơm, 2018
 12. Thiết kế hệ thống đóng chai và đóng thùng rượu, 2018.
 13. Thiết kế điều khiển và giám sát hệ thống trồng rau và nuôi cá bằng SCADA, 2018.
 14. Tủ giữ đồ thông minh, 2019.

 

%MCEPASTEBIN%

Giải thưởng

 1. Giải Ba - Giảng viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2016-2017. Đại Học Duy Tân.