Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Đặng Việt Hùng
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Đại học Duy Tân
  • Kiêm nhiệm: Giảng viên Khoa Điện - Điện Tử, Đại học Duy Tân
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật vô tuyến, Khoa học máy tính
  • Email: dangviethungha@gmail.com

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2005 - 2007

Công ty thiết kế vi mạch Silicon Design Solutions

Kỹ sư

2012 - nay

Đại học Duy Tân

Cán bộ nghiên cứu kiêm giảng viên

Quá trình đào tạo

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:…Chính quy…………………………………………………………... 

Nơi đào tạo:…Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh………………….……….

Ngành học:…Điện tử Viễn thông……………………………………………...      

Nước đào tạo:… Việt Nam …………           Năm tốt nghiệp: …2003………………..

Bằng đại học 2:………………………….      Năm tốt nghiệp: ……………………..

 

  1. Sau đại học

-          Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:         ……..Kỹ thuật vô tuyến….... Năm cấp bằng: 2005….

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh ………………………..

-          Tên chuyên đề luận án: Tách mù các thành phần độc lập.

 

-          Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính Năm cấp bằng: 2012..

Nơi đào tạo: Trường Đại học KyungHee, Hàn Quốc …………………….

-          Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Hệ thống xác định vị trí các nguồn âm.

 

3. Ngoại ngữ:

1…Tiếng Anh……..

Mức độ sử dụng: Thành thạo…

 

 

Công trình nghiên cứu

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nơi công bố

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

"Distributed Localization in Wireless Sensor Networks based on Force-Vectors"

2008

The 4th International conference on Intelligent sensors, sensor Networks and information Processing, Sydney, Australia.

Tác giả thứ 2

 

"Acoustic Multiple Object Positioning System"

2010

PE-WASUN 2010, Bodrum, Turkey.

Tác giả thứ 1

 

"A Distributed Design for Multiple Moving Source Positioning"

2011

Journal of Supercomputing (SCI)

Tác giả thứ 1

 

"Distributed push-pull estimation for node localization in wireless sensor networks"

2011

Journal of Parallel and Distributed Computing(SCI)

Tác giả thứ 1

 

"Towards Smart Homes Using Low Level Sensory Data"

2011

Journal of Sensors (SCIE),

Tác giả thứ 2

 

"Clustering based Multi-object Positioning System"

 

 

The 7th International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC),

Tác giả thứ 1

 

"Characterizing a Moving Source in Wireless Sensor Networks from the View of Maximum Likelihood"

 

 

The 2nd International Conference on Next Generation Information Technology (ICNIT 2011), Gyeongju, Korea.

Tác giả thứ 1

 

“Recognizing and Tagging Vietnamese Words based on Statistics and Word Order Patterns”

2012

Advanced Methods for Computational Collective Intelligence.

Tác giả thứ 2

 

“BA*: an online complete coverage algorithm for cleaning robots”

2012

International Journal of Applied Intelligence (SCI)

Tác giả thứ 2

 

“Giới thiệu về Rừng Ngẫu Nhiên, một phương pháp phân loại và hồi qui hiệu quả”

2012

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Duy Tân

Tác giả thứ 1

 

“Nonlinear Controls of a Rotating Tower Crane in Conjunction with Trolley Motion”

2013

Journal of Systems and Control Engineering. (SCIE)

Tác giả thứ 2

 

“Giải quyết bài toán đường đi phủ cho Robot lau nhà bằng cách Cày zig-zag kết hợp tìm kiếm A* làm trơn”

2013

Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT – Đà Nẵng

Tác giả thứ 1

 

“Monte-Carlo Tree Search for Bayesian Reinforcement Learning”

2013

International Journal of Applied Intelligence (SCI)

Tác giả thứ 2

 

“Quá trình Gauss và ứng dụng hồi qui”

2013

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Duy Tân

Tác giả thứ 1

 

“Partial Feedback Linearization Control of a Three-Dimensional Overhead Crane”.

2013

International Journal of Control, Automation, and System

Tác giả thứ 2

 

“Mô hình hóa lưới tinh thể kim loại”

2014

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Duy Tân

Tác giả thứ 2

 

“SVD và các ứng dụng xử lý ảnh”

2015

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Duy Tân

Tác giả thứ 2

 

“BoB: an online coverage approach for multi-robot systems”

2015

International Journal of Applied Intelligence (SCI)

Tác giả thứ 2

 

“Áp dụng Q-learning để giải quyết bài toán robot tự cân bằng”

2015

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Duy Tân

Tác giả thứ 2

 

“Sequential Multidimensional Scaling with Kalman Filtering for Location Tracking”

2015

International Journal of Distributed Sensor Networks

Tác giả thứ 2

 

“Batch-Theta* for path planning to the best goal in a goal set”

2015

Advanced Robotics

Tác giả thứ 1