Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm vi xử lý/ vi điều khiển

 • 03/12/2019
 • Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm điện tử cơ sở (P.501-Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là một trong những tổ hợp phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm tăng cường trang thiết bị thí nghiệm điện tử, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Phòng thí nghiệm điện tử cơ sở là một trong những phòng thí nghiệm trọng điểm của ngành Điện tử viễn thông và Thiết Kế số được xây dựng nhằm tăng cường trang thiết bị thí nghiệm, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phòng thí nghiệm đảm nhận các nhiệm vụ sau:

 • Tạo môi trường nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên.
 • Giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chuyên ngành điện tử viễn thông, thiết kế số các vấn đề liên quan đến chuyên ngành nhằm giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành, thông qua các bài thí nghiệm liên quan đến hệ thống thông tin vô tuyến, hệ thống thông tin di động như RF, WiFi... 
 • Có khả năng phân tích, thiết kế vi mạch điện tử (IC) từ khâu thiết kế logic đến khâu thiết kế mức transistor.
  - Có khả năng tham gia các dự án thiết kế các hệ thống nhúng từ khâu thiết kế phần cứng đến làm phần mềm nhúng.
  - Có khả năng tham gia quản lý và vận hành trong các nhà máy sản xuất mạch tích gói IC.
  - Có khả năng tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật về Công nghệ kỹ thuật vi mạch điện tử
 • undefined
 • undefined

Các tin khác