Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm điện tử y sinh P402D Hòa Khánh Nam

  • 23/04/2016
  • Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm điện tử y sinh (P.402 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là một trong những tổ hợp phòng thí nghiệm được xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu ngành điện tử y sinh cho giảng viên và sinh viên khoa, Phòng đang được chuẩn bị các thiết bị cần thiết cũng như nhân lực để mở ngành điện tử y sinh trong những năm tới. 

Phòng thí nghiệm điện tử y sinh là một trong những phòng thí nghiệm trọng điểm trong tương lai được xây dựng nhằm tăng cường trang thiết bị thí nghiệm, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học về điện tử y sinh. Phòng thí nghiệm đảm nhận các nhiệm vụ sau:

  • Tạo môi trường nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên.
  • Giảng dạy cho sinh viên hệ đại học cao đẵng chuyên ngành điện tử y sinh. undefined

Các tin khác