Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm viễn thông cao cấp

Phòng thí nghiệm viễn thông cao cấp (AT Lab) là phòng thí nghiệm chuyên về viễn thông dùng để thực hiện các thí nghiệm nâng cao và chuyên sâu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về điện tử viễn thông của cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông.

 • 28/04/2022
 • Cơ sở vật chất
 • truongvantruong

Phòng thí nghiệm điện tử công suất

Phòng thí nghiệm máy điện (P.504B -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là một trong những tổ hợp phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học mang tính hiện đại, tính chiến lược thuộc lĩnh vực Tự động hóa trên cơ sở bám sát các định hướng, mục tiêu đào tạo, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao.

 • 28/04/2022
 • Cơ sở vật chất
 • truongvantruong

Phòng thí nghiệm điều khiển logic

Phòng thí nghiệm điều khiển logic (P.504 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là một trong những tổ hợp phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học mang tính hiện đại, tính chiến lược thuộc lĩnh vực Tự động hóa trên cơ sở bám sát các định hướng, mục tiêu đào tạo, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao.

 • 28/04/2022
 • Cơ sở vật chất
 • truongvantruong

Phòng thí nghiệm điện tử cơ sở

Phòng thí nghiệm điện tử cơ sở (P.502 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là một trong những tổ hợp phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm tăng cường trang thiết bị thí nghiệm điện tử, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • 28/04/2022
 • Cơ sở vật chất
 • truongvantruong

Phòng thí nghiệm vi xử lý/vi điều khiển

Phòng thí nghiệm hệ thống số (P.501 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là một trong những tổ hợp phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm tăng cường trang thiết bị thí nghiệm điện tử, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • 28/04/2022
 • Cơ sở vật chất
 • truongvantruong