Đào tạo

Danh sách phân công Giảng viên biên soạn học liệu cho các học phần tín chỉ

  • 28/04/2022
  • Danh sách Tổ bộ môn

Danh sách phân công Giảng viên biên soạn học liệu cho các học phần tín chỉ
Năm học: 2021 - 2022

STT

Mã môn

Tên môn

Họ và tên Giảng viên

1

CR 100

Giới thiệu về kỹ nghệ máy tính

Võ Minh Thông

2

CR 151

Introduction to Electrical and Computer Engineering Technology

Nguyễn Thị Bích Hạnh

3

CR 210

Lắp ráp và bảo trì hệ thống

Võ Tuấn

4

CR 251

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

Nguyễn Thị Bích Hạnh

5

CR 264

Lập trình Assembler và Cobol

Lê Phượng Quyên

6

CR 297

Đồ án CDIO

Nguyễn Lê Mai Duyên

7

CR 332

Nhập môn lập trình Vi điều khiển

Lê Phượng Quyên

8

CR 347

Đồ án CDIO

Ngô Lê Minh Tâm

9

CR 361

Hệ vi xử lý và giao diện

Trương Văn Trương

10

CR 384

Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

Nguyễn Thị Bích Hạnh

11

CR 397

Đồ án CDIO

Huỳnh Bá Cường

12

CR 432

Vi điều khiển nhúng

Lê Phượng Quyên

13

CR 433

Hệ thống nhúng và thời gian thực

Hà Đắc Bình
Huỳnh Bá Cường

14

CR 435

Thị giác máy

Trương Văn Trương

15

CR 436

VLSI 1: Thiết kế mạch tích hợp

Ngô Lê Minh Tâm

16

CR 437

VLSI 2: Thiết kế CMOS

Ngô Lê Minh Tâm

17

CR 447

Đồ án CDIO

Nguyễn Thị Bích Hạnh

18

CR 448

Thực tập TN

Nguyễn Lê Mai Duyên

19

CR 449

Khóa luận TN

Nguyễn Lê Mai Duyên

20

CR 451

Kiến trúc máy tính nâng cao

Nguyễn Thị Bích Hạnh

21

CR 497

Đồ án CDIO

Võ Minh Thông

22

DTE-EE 102

Hướng nghiệp 1

Nguyễn Lê Mai Duyên

23

DTE-EE 152

Hướng nghiệp 2

Lê Phượng Quyên

24

EE 200

Mạch và linh kiện điện tử

Lê Phượng Quyên

25

EE 201

Điện tử tương tự

Ngô Lê Minh Tâm

26

EE 242

Ngôn ngữ lập trình cho tự động hóa

Lê Phượng Quyên

27

EE 251

Kỹ thuật điện

Lê Phượng Quyên

28

EE 252

Kỹ thuật số

29

EE 264

An toàn điện

Lê kế Đức

30

EE 297

Đồ án CDIO

Nguyễn Lê Mai Duyên

31

EE 301

Kỹ thuật điện nâng cao

Võ Tuấn

32

EE 302

Lý thuyết mạch

Nguyễn Lê Mai Duyên

33

EE 304

Xử lý tín hiệu số

Ngô Lê Minh Tâm

34

EE 320

Điện tử công suất

Lê Kế Đức

35

EE 341

Kỹ thuật điện cho xây dựng

Nguyễn Lê Mai Duyên

36

EE 347

Đồ án CDIO

Lê Phượng Quyên

37

EE 350

Kỹ thuật đo lường và cảm biến

Lê Phượng Quyên

38

EE 353

Các hệ thống viễn thông

Ngô Lê Minh Tâm

39

EE 365

Máy điện

TS. Lâm Quang Linh

40

EE 384

Kỹ thuật truyền số liệu

Nguyễn Lê Mai Duyên

41

EE 391

Lý thuyết điều khiển tự động

Lê Phượng Quyên

42

EE 397

Đồ án CDIO

Lê Kế Đức

43

EE 401

Truyền động điện

Võ Tuấn

44

EE 404

Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển

Lê Phượng Quyên

45

EE 413

Mạng điện

Nguyễn Thanh Hùng

46

EE 414

Thiết bị điện

Võ Tuấn

47

EE 415

Điện công nghiệp

Võ Tuấn

48

EE 416

Ngắt mạch và bảo vệ rơ-le trong hệ thống điện

Lê Phượng Quyên

49

EE 421

Thiết kế mạch số

Nguyễn Thị Bích Hạnh

50

EE 424

Công cụ thiết kế mạch điện tử

Võ Hoàng Anh

51

EE 431

Tự động hóa trong sản xuất và CNC

Lê Kế Đức

52

EE 434

Kỹ thuật truyền dẫn

Nguyễn Lê Mai Duyên

53

EE 435

Thiết bị đầu cuối viễn thông

Huỳnh Bá Cường

54

EE 436

Kỹ thuật điện thoại và tổng đài

Huỳnh Bá Cường

55

EE 439

Truyền thông không dây

Hà Đắc Bình

56

EE 440

Robotics

Lê Kế Đức

57

EE 442

Điều khiển Logic và PLC

Võ Tuấn

58

EE 443

Mạng SCADA

Nguyễn Thanh Hùng

59

EE 447

Đồ án CDIO

Nguyễn Thanh Hùng

60

EE 448

Thực tập TN

Lê Phượng Quyên

61

EE 449

Khóa luận TN

Lê Phượng Quyên

62

EE 450

Viễn thông không dây

Hà Đắc Bình

63

EE 454

DSP cho hệ thống nhúng thời gian thực

Tạ Quốc Việt

64

EE 491

Điều khiển số

Trần Thuận Hoàng

65

EE 492

Điều khiển và ghép nối thiết bị

Võ Tuấn

66

EE 493

Lý thuyết hệ thống trong truyền thông và điều khiển

Lê Kế Đức

67

EE 494

Kỹ thuật điều khiển

Lê Kế Đức

68

EE 495

Robot công nghiệp

Lê Kế Đức

69

EE 497

Đồ án CDIO

Lê Phượng Quyên

70

ENG 332

Anh văn chuyên ngành Điện -Điện tử

71

ENG 382

Anh văn chuyên ngành Điện -Điện tử nâng cao

Nguyễn Thanh Hùng

72

IE 151

Introduction to Engineering Technology

Nguyễn Thế Tâm

73

PNU-CR 363

Operating System with Embedded system design

Hà Đắc Bình
Huỳnh Bá Cường

74

PNU-CS 211

C++ Programming for Electromechanical system

Trần Lê Thăng Đồng

75

PNU-CS 353

Object Oriented System Design

Trần Lê Thăng Đồng

76

PNU-EE 200

Electronic Component Circuit

Võ Minh Thông

77

PNU-EE 201

DC circuit and Component

Nguyễn Thanh Bình

78

PNU-EE 252

Digital Fundamentals

Ngô Lê Minh Tâm

79

PNU-EE 302

AC Circuit and Analysis

Trương Văn Trương

80

PNU-EE 320

Power electronic

Lê Kế Đức

81

PNU-EE 365

Electronic Power and Motor

Nguyễn Thanh Hùng

82

PNU-EE 410

Generation and Trans of Electrical Power

Nguyễn Thị Bích Hạnh

83

PNU-EE 419

Renewable Energy sources and Modelling

Nguyễn Thị Bích Hạnh

84

PNU-EE 442

PLC

Nguyễn Phạm Công Đức

85

PNU-EE 443

Industrial Prog and Networking

Nguyễn Thanh Hùng

86

PNU-EE 492

Process control Instrumentation

Lê Phượng Quyên

87

EE 214

Hệ thống cung cấp điện

Lê Kế Đức

88

EE 219

Các nguồn năng lượng tái tạo

Nguyễn Thị Bích Hạnh

89

EE 314

Kỹ thuật điện cao áp

Võ Tuấn

90

EE 352

Lý thuyết mạch nâng cao

Trương Văn Trương

91

EE 361

Ngắn mạch trong hệ thống điện

Võ Như Quốc

92

EE 362

Vận hành hệ thống điện

Lê Phượng Quyên

93

EE 364

Nhà máy điện và trạm biến áp

Võ Tuấn

94

EE 417

Vận hành các nhà máy điện

Lê Kế Đức

95

EE 418

Quản lý nhà máy công trình điện

Lê Kế Đức

96

EE 465

Tích hợp điện gió và điện mặt trời

Nguyễn Thanh Hùng

97

EE 463

Lưới điện thông minh

Trương Văn Trương

98

EE 466

Thông Tin & Điều Độ trong Hệ Thống Điện

Võ Như Quốc