Đại học

Điện tự động

Mục tiêu đào tạo :

  • - Khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị điện - điện tử , các dây chuyền sản xuất ở các xí nghiệp, nhà máy.
  • - Thiết kế và thi công các hệ thống điều khiển tự động, dây chuyền sản xuất công nghệ.
  • - Tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống điện - điện tử.               

 

Cơ hội việc làm:

  • - Các khu công nghiệp chế xuất: khu công nghiệp Hòa Khánh, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.
  • - Các xí nghiệp sản xuất có các dây chuyền sản xuất công nghiệp: Nhà máy Dệt 29-3, Nhà máy dệt Hòa Thọ, nhà máy vàng Bồng Miêu, công ty Cao su Đà Nẵng, ...
  • - Các công ty sản xuất và kinh doanh các thiết bị điện công nghiệp: Siemens, Philip, Samsung, Sanyo, …
  • - Các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện phong, điện hạt nhân.
  • - Các công ty thiết kế và sản xuất các hệ thống tự động, thang máy: Pacific Elevator, Vietech (ĐN), Novas (ĐN)...

Mã môn Tên môn học Số Tín chỉ
COM101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 1
CR100 Giới Thiệu về Kỹ Nghệ Máy Tính 1
STA151 Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán 3
MTH 103 Toán Cao Cấp A1 3
DTE-EE 102 Hướng Nghiệp 1 1
PHI 100 Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) 2
EE 200 Mạch và Linh Kiện Điện Tử 3
CR210 Lắp Ráp & Bảo Trì Hệ Thống 2
EE 252 Kỹ Thuật Số 3
EE302 Lý Thuyết Mạch 2
EE251 Kỹ Thuật Điện 2
CR332 Nhập Môn Lập Trình Vi Điều Khiển 2
CR297 Đồ án CDIO 1
CS316 Giới Thiệu Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật 3
CR264 Lập Trình Assembler / COBOL 3
CR251 Kiến Trúc Máy Tính & Hệ Điều Hành 3
EE320 Điện Tử Công Suất 3
Đồ án CDIO-EE347 Đồ án CDIO 1
EE304 Xử Lý Tín Hiệu Số 3
CR361 Hệ Vi Xử Lý và Giao Diện 3
EE350 Kỹ Thuật Đo Lường & Cảm Biến 3
EE397 Đồ án CDIO 1