Biểu mẫu

Mẫu kê khai nơi cư trú theo lớp CVHT, Khoa

  • 04/03/2019
  • Biểu mẫu

Thông tin SV cần khai báo ngoại nội trú cho CVHT như trong mẫu file đèm

LT01: Áp dụng cho SV diện thuê nhà trọ

LT02: Áp dụng cho SV có HKTT tại Đà Nẵng và vùng lân cận

LT03: Áp dụng cho SV đang lưu trú tại Ký Túc Xá sinh viên

File đính kèm:

Các tin khác