Lectures

Leader

 • Hà Đắc Bình
 • Degree: PhD.
 • Position: Dean
 • Concurrently: Head of Advanced Telecommunication Lab
 • Field of research: Wireless Communication, Image Processing
 • Nguyễn Văn Thọ
 • Degree: ThS
 • Position: Phó TK thường trực
 • Field of research: Microprocessor, Computer architecture

Head of Department

 • Nguyễn Lê Mai Duyên
 • Degree: Thạc Sĩ NCS.
 • Position: Trưởng bộ môn Điện tử VT
 • Field of research: Điện Tử Viễn Thông
 • Ngô Lê Minh Tâm
 • Degree: Thạc Sĩ
 • Position: Trưởng BM Hệ thống số
 • Field of research: Điện tử viễn thông
 • Lê Phương Quyên
 • Degree: Thạc Sĩ NCS.
 • Position: Tổ trưởng bộ môn Điện
 • Field of research: Tự động hóa

Lecturers

 • Võ Minh Thông
 • Degree: Thạc Sĩ
 • Position: Giảng Viên
 • Field of research: Điện tử viễn thông
 • Võ Tuấn
 • Degree: Thạc Sĩ
 • Position: Giảng Viên
 • Field of research: Tự động hóa
 • Dương Tấn Quốc
 • Degree: Cao Học
 • Position: Giảng Viên
 • Field of research: Kỹ thuật điện, tự động hóa.
 • Trần Đức Dũng
 • Degree: Cao Học
 • Position: Cán bộ NC
 • Concurrently: Chuyên viên Phòng thí nghiệm viễn thông cao cấp
 • Field of research: Thông tin vô tuyến, công nghệ UWB, bảo mật lớp vật lý
 • Lê Thế Hải
 • Degree: Thạc Sĩ
 • Position: Giảng Viên
 • Concurrently: Phó phòng thí nghiệm viễn thông cao cấp, khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Duy Tân
 • Field of research: Điện tử viễn thông, Tự động hóa
 • Huu-Nhan Nguyen
 • Degree: Ph.D
 • Position: Researcher
 • Concurrently: Lecturer
 • Field of research: Power conversion, Power systems, Power converter topologies, Advanced control strategies

Ministry

Expert

 • Huỳnh Bá Cường
 • Degree: Cao Học
 • Position: Chuyên viên
 • Field of research: Điện tử viễn thông